Person

Jørgen Hæstrup

31. marts 2001

’Modstandsbevægelsen var ikke en disciplineret hær’

Historikeren Henrik S. Nissen afviser, at en faghistorisk kulegravning af drabene på stikkere kan bringe alment nyt for dagen
29. december 2000

Norske tilstande skæbnesvangre for jøder

Norges og Danmarks jøder fik en vidt forskellig skæbne under Anden Verdenskrig Kultursammenstød Diskussionen føres stadig om det ønskelige i, at Danmark under Besættelsen havde fået ’norske tilstande’ – altså ikke indladt sig på den officielle samarbejdspolitik med tyskerne...
23. november 2000

Oprøret i august 1943 var dybfølt

Niveauet er for lavt i opgøret med besættelsestidens såkaldte myter Historisk set Anledningen til kronikken den 13. november er den netop udkomne bog Stikkerdrab. De tre kronikører Kjær, Dahlberg og Skipper benytter lejligheden til at udradere det meste af, hvad der er skrevet om Danmarks besættelse 1940-45...
29. maj 2000

Fra vasal til allieret

Bind 2 af modstandskampens historie understreger Englands faste greb om tingene Ny bog Efterkrigstidens billede af den danske modstandskamp blev gerne tegnet af det officielle Danmark, af dets lejlighedshistorikere og ikke mindst pædagoger i så blomstrende vendinger at den opvoksende ungdom, efterkrigsgenerationen, måtte få det indtryk - med feltmarskal Montgomery's ord - at den danske modstandsbevægelse havde været 'second to none'...
21. marts 2000

Arkivet der skulle destrueres

De hemmelighedsfulde officerer, der skabte Stockholmarkivet, gik i mange år ind for, at det skulle tilintetgøres Ligaen Kaptajn Volmer Gyth var meget kategorisk: Arkivet vil aldrig blive tilgængeligt...
13. august 1999

Kan vi lære af nazismen - for at bekæmpe den?

Det er nødvendigt at øge indsatsen, at oplyse mere om hvordan forbry-delserne mod menneskeheden kunne ske, hvordan man kunne og kan trampe på menneskeligheden Historie Folketinget har støttet oprettelsen af en helt ny institution, der skal koordinere oplysningsindsatsen mod nazismen...
17. november 1998

Her er London...

Første fremstilling på grundlag af de nyåbnede engelske arkiver bekræfter og uddyber myteopgøret om modstandsbevægelsen Ny bog Hidtil har bedømmelsen af den danske modstandsbevægelses indsats under tyskernes besættelse af Danmark 1940-45 været næsten udelukkende henvist til danske kilder og kvalificerede gætterier om de engelske...
17. september 1998

Besættelsestiden og den kollektive erindring

Et dementi af, at vi skulle have fremstillet danskerne som "skabs-nazister", vil vi have. Uden reservationer SVAR Information har haft svært ved at finde en grimasse, der kan passe til vores bog Besættelsestiden som kollektiv erindring...
15. april 1998

Jørgen Hæstrup død

Gymnasielæreren, der blev besættelsestidens historiker og gav modstandsbevægelsen synlighed og status NEKROLOG Jørgen Hæstrup var noget så sjældent som en engageret historiker, der på en videnskabelig måde skrev om sin egen tid og forhold, han selv havde deltaget i...

Sider

  • 29. august 2003

    Myten består: Danmark vandt krigen

    I befolkningen lever stadig fortællingen om, at Danmark nærmest selv vandt Anden Verdenskrig – uanset hvad faghistorikerne siger. Det fremhæver forskningsprofessor Ole Lange