Person

Jørgen Jørgensen

Markedet styrer forskningen

Kritikere påpeger, at universitetet har underlagt sig erhvervslivets betingelser for, hvordan der forskes "Den skæve, kritiske forskning er blevet marginaliseret. Vi er så langt fra 70'ernes paroler om forskning for folket, som vi kan komme og havnet der, hvor forskningen styres af politiske eller erhvervsmæssige interesser...

Fri forskning er begrænset

Forskningsministerens nye retningslinier for sponsoreret forskning løser ikke det egentlige problem, som Dandy-sagen blot er symptom på. Nemlig at de frie forskningsmidler er begrænsede Det første hoved er røget i Dandy-sagen...

Vældige hovedpiner

Litteraten Anders Thyrring Andersen og teologen Jørgen Jørgensen fremlægger med deres monumentale udgivelse af Martin A. Hansens dagbøger - et enestående åndshistorisk dokument Ny bog "Martin A...

Nyhedsoverblik

G8: Hjælp når Milosevic er væk *Tysklands kansler, Gerhard Schröder, udelukkede søndag, at G7-landene vil yde økonomisk hjælp til genopbygningen af Jugoslavien så længe præsident Slobodan Milosevic er ved magten i landet...

The Dahlgaards og det høje C

Intermetzo Da Frank Dahlgaard i TV-Avisen meddelte offentligheden, at han i frustration over manglen på EU-modstandere blandt de konservative kandidater til EU-Parlamantsvalget og i særdeleshed manglen på ham selv i denne eksklusive flok derfor havde kastet sit kryds på Mogens Camre fra Pia Kjærsgaards Parti, måtte selv det enfoldigste fæ spørge, hvor mon Frank Dahlgaard havde deponeret sine hjerneceller...

Staten kan tjene tykt på Thorsen

Går Kurt Thorsen ned, sikrer staten sig et millionbeløb på aftalen om at sælge en del af Holmen til byggematadoren "Holmen skal sælges med følelse," sagde direktør Allan Andersen til Politiken i august sidste år...

Isvaflerne og meget andet findes

Virkeligheden findes - ellers kunne vi jo ikke tale om hverken Rådhuspladsen eller lysten til en isvaffel. Den danske filosof Peter Zinkernagel forsvarer den konkrete virkelighed og det sprog, vi alle kan TRO & FILOSOFI Kan dagligsproget erstattes med et andet sprog? Er det muligt at konstruere et mere 'rigtigt' sprog? - I begyndelsen af vort århundrede var en del filosoffer optaget af tanken om at konstruere et rent, logisk sprog, der, i formentlig modsætning til dagligsproget, skulle afspejle sande, logisk ubetvivlelige kendsgerninger...

Patenter bremser hiv-behandling

Nye behandlings-metoder tages ikke i brug, hvis medicinal-firmaerne ikke kan sikre sig eneretten til de nye midler Medicinalfirmaer undlader at videreudvikle nye behandlingsmetoder, som kan være virksomme mod hiv, hvis de ikke kan tage patent på de stoffer, som indgår i den pågældende behandlingsmetode...

Den danske utopi - og dens fjender

Der går i dansk historie en linje fra 1700-tallets handlekraftige, anti-aristokratiske og standsudjævnende enevælde til det 20. århundredes velfærdsstat. Det er denne linje, historikeren Claus Bjørn følger i sin bog om den 'virkelige danske utopi' NY BOG Hovedstationerne er udskiftningen, 'det store spring fremad' i slutningen af 1700-tallet, håndteringen af den udbredte sociale nød i midten af 1840'rne og udviklingen af den offentlige hygiejne, der tog afsæt i koleraepidemien i København 1853...

Sponsorer betaler hospitalernes forskning

En stadig større del af forskningen på landets universitetshospitaler betales af virksomheder og fonde Penge fra virksomheder og fonde udgør en stadig stigende del af de midler, som bruges til forskningen på landets universitetshospitaler...

Sider

Mest læste

  1. I de senere år har De Radikale nedtonet det ’sociale’ i deres ideologi og opdyrket det ’liberale’. Også i politikken over for flygtninge og indvandrere. Det har sammenhæng med partiets forskellige ansigter
  2. "Humboldtske model: universitetsmodel opstillet af Wilhelm von Humboldt i forbindelse med grundlæggelsen af Berlins Universitet i 1810. Modellen lægger vægt på den personlige tilegnelse af viden og dermed det frie studievalg...
  3. Vagn Lundbye havde aldrig troet han skulle skrive bogen om sin forfærdelige barndom - men en dag kom den selv og bankede på
  4. Den danske filosof og forfatter Villy Sørensen anmeldte i 1961 Søren Krarups første bog, ’Harald Nielsen og hans tid’ i det litterære tidsskrift Vindrosen. Information bringer i dag anmeldelsen i sin fulde oprindelige længde