Person

Jørgen Schleimann

4. september 2003

DR-nyt-i-nyt

TONERNE fra DR’s bestyrelse, hvis indflydelse formelt blev udvidet med VK-DF’s medielovs magtforvridende bestemmelse om bestyrelsesprogramansvar, har længe været ildevarslende. Et par medlemmer i den ekstreme ende af den såkaldte værdi- og kulturkamps højre fløj har i tilsvarende form og indhold anklaget navngivne medarbejdere for politisk embedsmisbrug...
18. oktober 2005

Når idealiteten går amok

Niels Højlunds kloge tilbageblik spidser til i et opgør med Søren Krarup
9. februar 2006

Jyllands-Posten, Kundera og kitsch

Hvordan skal man forstå Jyllands-Postens momentane uforudsigelighed og dens aktuelle fejlgreb, der utilsigtet skaber brudflader kloden rundt? Journalist Flemming Chr. Nielsen, indtil 1999 ansat på avisen, peger på den tjekkiske forfatter Milan Kunderas begreb om kitsch som forklaring på Jyllands-Postens længsel efter en verden uden lort
15. august 2006

Debatten om Günter Grass II

'Ramt af hævngerrighed' Klaus Rifbjerg, forfatter: "Det er svært at lade være med at gøre sig sine tanker, når den slags kommer frem. Men min holdning er den samme, som dengang man begyndte at rode i hjemlige uheldige heltes fortid, som i sagen om Ole Wivel...
28. september 2006

Anti-fanatikeren Schleimann

Af venstrefløjen, som aldrig vil indse en fejltagelse, blev Jørgen Schleimann kaldt reaktionær, af højrefløjen kommunist. Kronikken bygger på forfatterens bidrag til bogen '20 begivenheder der skabte Danmark', som udkommer på Gyldendal i dag
28. september 2006

Fremad med fortiden som våben

20 begivenheder, der skabte Danmark, er en debat-, snarere end en historiebog, der alligevel glemmer nutiden. Fornøjelig og ganske irriterende
18. januar 2007

Klaus Rifbjerg: Jeg var CIA-agent

Hvis man som Bent Jensen skider røde grise ved tanken om, at en eller anden på et tidspunkt har trykket en kommunist i hånden, må han være fuld af tilgivelse eller ligefrem begejstring ved tanken om en person, der u- eller medvidende har været i CIA's tjeneste
9. marts 2007

Dansk kortfilms storhed og fald

Torben Glarbo har brugt seks år til i en rækketv-udsendelser at skildre danske kort- og dokumentarfilms historie fra Karl Roos ogTheodor Christensen og videre frem, indtil Jørgen Schleimann gjorde kort proces
20. marts 2007

Gamle nyheder

Gamle nyheder bragt i dagens Information
23. december 2005

Svar quiz

2. sektion

Sider