Person

Jørgen Steen Sørensen

Støjberg hævdede at have reddet fire piger og henviste til ombudsmanden. Men det vil han ikke tages til indtægt for

Fire piger blev ’reddet’ efter Inger Støjbergs instruks om tvangsadskillelse af unge asylpar, har ministeren hævdet og henvist til ombudsmanden. Men ombudsmanden afviser nu, at han kan tages til indtægt for den påstand

Ombudsmanden vil have styr på anbringelser af børn

Ombudsmanden er gået ind i en række sager om manglende handleplaner for anbragte børn i de seneste år. Før sommerferien henvendte han sig til kommunerne og Social- og Børneministeriet om problemet. Hvis ikke det bliver løst, vil Ombudsmanden gå videre til Folketinget, som kan overveje sanktioner mod kommunerne

Ombudsmanden kritiserer sletning af video-overvågning i arresthus

’I denne sag handler det om at få afdækket, om der er et systemproblem og så få løst det,’ siger Ombudsmanden, efter at Kriminalforsorgen har slettet videoovervågning af en fængselsbetjents angivelige magtanvendelse

Ombudsmanden: Muligheden for aktindsigt indskrænket væsentligt

Den omstridte bestemmelse om ministerbetjening i den ny offentlighedslov virker helt efter hensigten, viser ombudsmandens evaluering, der kommer til samme resultat som Informations tidligere undersøgelse

Ministerier gav meroffentlighed i hver femte sag

Sidste år brugte ministerierne den omstridte paragraf om ministerbetjening til at give afslag på aktindsigt 275 gange. Alligevel gav de kun meroffentlighed i hver femte sag. Nu vil ombudsmanden undersøge hvorfor

’For de svageste kræver det et stort overskud at klage’

Folketingets Ombudsmand har skærpet sit fokus på samfundets svageste, og dermed mener den nuværende ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, at ombudsmandsinstitutionen i højere grad opfylder sin rolle i det demokratiske samfund

Medierne sejrer i lækagesag

Højesterets dom er en sejr for medierne. Men den ansvarlige for lækagen bliver formentligt aldrig stillet til regnskab

Mr. 100 procent slipper for straf

Kritisabelt, men ikke strafbart. Sådan lyder rigsadvokatens afgørelse i sagen om den københavnske politimand, hvis fejlagtige oplysninger førte til uberettiget fængsling af 22 unge

Er tredje gang forbuddets gang?

Et flertal i Folketinget erklærer sig - for tredje gang - klar til at forbyde Hells Angels, hvis det kan lade sig gøre. Det er der bare ikke meget, der tyder på, at det kan

Rigsadvokat skal se på færgebrand igen

Justitsministeren har bedt rigsadvokaten om at vurdere, om bl.a. udtalelser fra svenske og norske brandteknikere bør føre til, at 20 år gammel færgebrand skal undersøges forfra

Sider

Mest læste

  1. Anna Mee Allerslev forlod politik i sidste måned efter møgsager, men blev alligevel genvalgt i København.
  2. Ombudsmanden er gået ind i en række sager om manglende handleplaner for anbragte børn i de seneste år. Før sommerferien henvendte han sig til kommunerne og Social- og Børneministeriet om problemet. Hvis ikke det bliver løst, vil Ombudsmanden gå videre til Folketinget, som kan overveje sanktioner mod kommunerne
  3. Københavns Kommune er blevet bedt om at uddybe en udtalelse om meddeleret i forbindelse med Allerslev-sagen.
  4. Fire piger blev ’reddet’ efter Inger Støjbergs instruks om tvangsadskillelse af unge asylpar, har ministeren hævdet og henvist til ombudsmanden. Men ombudsmanden afviser nu, at han kan tages til indtægt for den påstand
  5. Den omstridte bestemmelse om ministerbetjening i den ny offentlighedslov virker helt efter hensigten, viser ombudsmandens evaluering, der kommer til samme resultat som Informations tidligere undersøgelse
  6. Ombudsmanden lægger sag om 26-års-regel ned, efter at Udlændingenævnet har afgjort sager til borgeres fordel.
  7. Ombudsmanden ser med bekymring på, at psykisk syge børn fastspændes mod deres vilje og i længere tid.
  8. En offentligt ansat gik for langt i udtalelser om sin chef på Facebook, fastslår ombudsmanden.