Person

Jørgen Vedel-Petersen

Sidste ark og slut

Afslutningsbindet af Erik Nørgaards underholdende erindringer præges af nogen distance Erindringer Han praktiserede så at sige det hele i publicistbranchen, arbejdede og arbejdede flittigt i alle tilgængelige medier, inden for næsten alle stofområder...

Mod globallandsbyen

Tredje og sidste bind af Dansk Mediehistorie favner bredt og skuffer mindre FAGBOG Uden videre kan man om medieudviklingen i den turbulente periode fra 1960 til i dag konstatere, at mediernes egne forestillinger om muligheder og retning ofte var overdrevne eller direkte forkerte...