Person

Jørn Lund

Hvilket komma?

Jeg synes sprogregler er bedre end fornemmelser, hvis vi vil bevare dansk som nationalsprog Tegn Den 10. feb. argumenterer Lilli Dahl Wendt (LDW) i Information for genindføring af pausekommaet...

Ungdom behøver dannelse

En gruppe interessante mennesker taler om, hvad dannelse er ved begyndelsen til en ny tid. Det er der kommet en mærkeligt uinteressant bog ud af Ny bog Hanne-Vibeke Holst, Susanne Bier, Carsten Jensen, Jesper Hoffmeyer, Klaus Rifbjerg, Anne Knudsen, Jørn Lund, Henrik Dahl og mange flere...

Fortsættelse følger

Radio og tv Serier på fjernsyn har aldrig været min kop te, selv om jeg tilstår, at nogle af mine største - nej, få af de eneste store - oplevelser, jeg har haft foran dummeren netop har været serier...

Må jeg købe en vokal

Skubben og puffen. Sprogkrig og kønskamp. Information tog temperaturen på debatten på årets bogcirkus i Forum Bogmesse "Bogmessen i Forum er sprogets fest," proklamerer sprogmanden Jørn Lund ud til den hob af mennesker, der er stimlet sammen foran en af bogmessens scener for at høre nærmere om den danske sprogs tilstand...

Status quo i Kommakrigen

Der er delte meninger, om det nye komma vil sejre i det næste årtusinde, eller om sprogkonservatismen er så udbredt, at det grammatiske komma kan stå imod 1996 var et skelsættende år for kommaentusiaster...

Med professor Higgins i tidens sprog

Det lille essay har aldrig været agtet efter fortjeneste, men har dog altid haft sine begavede dyrkere. Jørn Lund er en af dem Ny bog I et af sine små epistler konstaterer professor Higgins, at det er gået slemt tilbage med den danske håndskrift...

K'nyt

TV2 kritiserer Venstre *Med det udspil kommer Venstre aldrig med i et medieforlig, siger Peter Parbo, konstitueret administrerende direktør for TV2. "Et vildskud" kalder han partiets forslag om privatisering af TV2...

Vi behøver flere som Klods Hans

Hvis eleverne indprentes viden uden at øve kreativitet, så bliver de som Klods Hans' to brødre, siger hjerneforskeren Kjeld Fredens, kritiker af den fremherskende læringsstrategi i folkeskolen "Tidligere fik man et rollehæfte, man kunne læse op efter...

Tal langsomt og tydeligt

Svenskere og danskere skal ikke tale hinandens sprog, men tale langsomt og tydeligt og høre godt efter, mener sprogeksperter. Og et fælles øresundsk sprog skal vi ikke regne med at få Bro eller barriere Stedet var hvælvingerne på Malmøhus Slot...

Den evige genkomst

STJERNESTUND Prasten ville fram, så derfor lagde han krafterne i, da han bankede til brattet uden at lade sig bramse... For tiden går alle danskere over femogtredive rundt og skærer tænder over ungdommens mishandling af modersmålet...

Sider

Mest læste

  1. Jørn Lunds betragtninger over muddersmålet – for læg og lærd
  2. Generelt er tonen i den offentlige debat ikke blevet pænere – snarere tværtimod. Det skyldes primært internettet, mener sprogforskeren Jørn Lund
  3. Læserbreve bragt i dagens Information
  4. Kulturtabet og det forskruede mediesprog i radioer og tv’er
  5. Når de stemmeberettigede i dag deltager i demokratiets helligste ritual, kan de se tilbage på en valgkamp, hvor voldelige sprogblomster har stået i fuldt flor. Information har vist en række eksempler til tre sprogmennesker, der giver deres bud på, hvorfor blå øjne og tæsk får så meget plads i valgkampen
  6. Alles øjne og ører vil i dag være rettet mod Børssalen i Stockholm, når Det Svenske Akademi uddeler nobelprisen i litteratur for 106. gang. I mange år var det ophøjede Akademi lige så lukket som et pavevalg i Vatikanet, men de senere år er åbenheden blevet større. Information tegner her et portræt af verdens mest magtfulde litterære loge. Traditionerne og historien, kontroverserne og skandalerne
  7. Der blæser nye vinde i den danske undervisningsverden. Almen dannelse og respekt for viden er for alvor ved at erobre dagsordenen efter 1970’ernes danske gymnasiepædagogik, hvor man ud fra misforståede ideologiske præmisser lod eleverne tabe fornemmelse for kronologi og sammenhæng, og hvor man overlod børn til lærere med kun sparsomme evner udi at undervise i det danske sprog og dets grammatik...
  8. Så har vi da kulturfolkene beskæftiget et stykke tid med noget fuldstændig ligegyldigt og ufarligt