Person

Johann Gottfried Herder

Nyhed
21. maj 2004

Immanuel Kant var ikke bare en pedant

Det mekaniske, skematiske liv er ikke nødvendigvis umyndigt. Det kan være valgt til som udtryk for eksistentiel oplysning
31. oktober 2000

Etnisk eller politisk nation

Begrundelsen af national identitet ud fra etnisk til-hørsforhold stammer fra den tyske tænker Johann G. Herder Kommentaren - National identitet Nationalstaternes forskellige behandling af nationale mindretal bunder i to forskellige definitioner af nation, som vi har arvet fra 1800-tallets diskussioner...