Person

Johannes Exner

Exners murede excesser, fortid og fremtid i tegl

40 års arbejde med kirker, restaurering og enfamiliehuse er baggrunden for en stor flot bog om Inger og Johannes Exners værk

Historien om en bebudet havn

Politikerne i Århus er kommet i tidnød med årtiers største anlægsprojekt. Erhvervsliv og borgere flår i de valgplagede byrødder Århus Havn har en perfekt beliggenhed. Som nordeuropæisk knudepunkt for søtrafikken mellem Østersøen og Nordsøen, ja af alle havne i Nordeuropa er Århus Havn den mest centrale og bedst beliggende, fast forbundet til kontinentet og med gode vej- og skinneforbindelser fra syd og fra nord...