Person

Jonas Dahl

Artikler
Nyhed
30. juli 2012

Politisk flertal vil have styr på medicinudgifter

Udgifterne til medicin er næsten fordoblet det seneste årti. Nu vil et flertal i Folketinget have klarhed over, om samfundet får nok for pengene. Sundhedsøkonom og Lægeforeningen støtter etablering af uafhængigt lægemiddelinstitut
Nyhed
24. juli 2012

Ingen aner, hvor mange milliarder landets fonde ligger inde med

Eksperter efterlyser større åbenhed om fondenes milliardformuer. Åbenheden kommer, lover flertal i Folketinget, som overvejer at genindføre Fondsregistret. Et register kan være første skridt på vejen til, at politikerne kræver råderet over milliarderne, lyder det fra en ekspert
En række fonde bidrager til at løse opgaver, velfærdssamfundet ikke har råd til at påtage sig. For eksempel bidrager TrygFonden Kystlivredning til at øge badesikkerheden på de danske strande. Til gengæld nyder de almennyttige fonde godt af lempelige skatteregler.
Nyhed
14. juli 2012

Regeringspartier åbner for at hæve skatterne i finansloven

Enhedslisten foreslår at hæve skatter og afgifter med seks mia. i efterårets finanslov. Regeringspartierne vil ikke afvise, at det kan komme på forhandlingsbordet
Regeringspartierne vil ikke umiddelbart afvise støttepartiernes forslag om at hæve skatterne til finansloven. Men det skal ikke ødelægge de effekter som skatteaftalen forventes at have, lyder det fra Radikale Venstres skatteordfører.
Nyhed
12. juli 2012

Regeringspartier: Børn er ikke en menneskeret

Selv om brugen af rugemødre er stigende, har regeringen ingen planer om at bløde lovgivningen op for at give de vordende forældre bedre rettigheder. Man risikerer at gøre kvinden til en handelsvare, mener politikerne
Nyhed
7. juli 2012

Internationalt uddannede har ringe klagemuligheder

Danske studerende med en udenlandsk bachelor eller kandidatgrad har reelt ingen klagemuligheder, hvis de bliver afvist af danske universiteter ud fra en faglig begrundelse. Venstre og SF opfordrer uddannelsesministeren til at gribe ind
Danske studerende med udenlandske uddannelser, som ph.d. på Cambridge Torsten Geelan, har så godt som ingen klagemuligheder, hvis de føler sig uretfærdig behandlet, når de søger om optagelse på de danske universiteter.
Nyhed
29. maj 2012

Notat: Finansskat svækker næppe pensionsopsparing

En skat på finansielle transaktioner behøver ikke at gå ud over pensionsopsparingerne, slår nyt notat til Folketingets Europaudvalg fast. Enhedslisten og SF kalder konklusionen ’interessant’
Radikale Venstre er fortsat imod en skat på finansielle transaktioner. Også selv om nyt notat slår fast, den formentlig ikke vil skade pensionsopsparinger.
Nyhed
26. april 2012

Politikere kræver forklaring på milliardopsparinger

Det er ikke i orden, at universiteterne ophober milliarder af kroner i egenkapital. I stedet bør pengene bruges på forskning og uddannelse, mener forskningsordførere. Også ministeren er ’forundret’
Forskningsordfører og forskningsministeren mener, at universiteterne skylder en god forklaring på, hvorfor de i en tid, hvor forskningen hungrer efter penge, gemmer milliarder af kroner i banken.
Nyhed
23. marts 2012

Enhedslisten vil have finansministerens regnemaskine til eftersyn

Enhedslisten har mistet tilliden til regeringens regnemodeller. Liste Ø kalder modellerne »stærkt politiske« og kræver, at uafhængige økonomer gennemgår dem. Det afviser regeringen
Regeringen vil gerne stramme skruen over for landets arbejdsløse – men er der overhovedet arbejde til dem?
Nyhed
16. februar 2012

SF åbner for at ændre universitetsloven

Fra flere sider af folketingssalen sættes der nu fokus på problemerne med ytringsfrihed på universiteterne. DF vil have ministeren til at bede om en redegørelse i den konkrete sag fra Aarhus, mens SF åbner for at ændre universitetsloven på sigt
En personalesag fra Aarhus Universitet har skabt fornyet blæst om universitetsloven.
Nyhed
21. november 2011

Regeringen beder krisekommissionen undersøge boligskat

Boligskattestoppets betydning er en del af kommissoriet for det ekspertudvalg, der skal undersøge årsagerne til den økonomiske krise. Og ingen værktøjer skal på forhånd afvises, lyder det fra regeringspartierne, der dog fastholder, at boligskatten ikke ændres i denne valgperiode

Sider