Person

Jonas Dahl

Artikler
Nyhed
8. november 2011

Kommunerne kan slippe for at sende velfærd i udbud

Finanslovsforhandlingerne bliver efter alt at dømme dødsstødet for den tidligere regerings målrettede kamp for at sende flere offentlige opgaver i udbud blandt private aktører
En undersøgelse fra Anvendt Kommunalforskning har påvist, at der ikke er dokumentation for gevinster ved udlicitering på særligt de bløde velfærdsområder som ældrepleje, børnepasning, uddannelse og beskæftigelsesindsatsen.
Klumme
1. november 2011

Overbefolkning og -forbrug og økonomerne

Eller Enhedslisten og regeringen — der kalder sig ny!
Nyhed
6. oktober 2011

Regeringen nøler med undersøgelse

I maj måned ville S og SF nedsætte en kommission, der skulle analysere årsagerne til finanskrisen, så vi fremover er bedre forberedt. Men den uafhængige kommission er ikke en del af regeringsgrundlaget — der kan ellers være god brug for den, vurderer økonomiske eksperter
Nyhed
21. september 2011

Rød regering medfører ingen ændringer i universitetsloven

Forårets ændringer af universitetsloven kommer trods hensigterne ikke til at medføre mere indflydelse til universitetsbefolkningen, mener studerende og ansatte. Men selv om tre ud af fire partier i det nye flertal deler det synspunkt, er der ikke ny lovgivning på vej
De studerende kommer tilsyneladende til at kigge langt efter de ændringer i universitetsloven, der kunne sikre dem mere indflydelse — i hvert fald sker der ikke noget før 2013, når de seneste lovændringer skal evalueres.
Nyhed
12. august 2011

Danmarks sundhedssektor er billigere end opgørelse viser

Det danske sundhedssystem er et af de dyreste i verden, lyder det, når OECD sammenligner landenes sundhedsudgifter. Men i modsætning til de fleste andre lande medregner vi udgifter til hjemmehjælp og plejehjem, når tallene opgøres. I virkeligheden er vores udgifter til sundhed helt på gennemsnit, viser beregninger
OECD's opgørelse giver et fortegnet billede af den danske sundhedssektor som værende  meget dyr, fordi Danmark i modsætning til andre lande medregner udgifter til hjemmehjælp og pleje.
Nyhed
15. juni 2011

Radikale Venstre vil give universiteterne flere frie midler

Universiteterne skal have større økonomisk tryghed, mener Radikale Venstre, som vil øge andelen af frie midler. Til gengæld skal taxameterydelserne sættes ned. RUC-direktør er positiv, mens Socialdemokraterne afviser at ændre på den nuværende fordeling
Nyhed
18. maj 2011

Lovrevision varsler magtkamp på universiteter

De studerende og ansatte på universiteterne frygter at miste endnu mere indflydelse, når Folketinget i denne uge vedtager en række ændringer af universitetsloven. Fremover kommer kampen om medindflydelse til at stå i universitetsbestyrelserne
De studerende frygter, at ændringerne af universitets-loven kan føre til, at de lokalt mister endnu mere indflydelse, fordi det fremover er op til bestyrelsen, hvordan studienævn og akademiske råd skal indrettes. 
 Arkiv
29. april 2011

Danske politikere afviser gentest før graviditet

På Christiansborg er der ikke opbakning til at lade danske par teste for genetiske betingede sygdomme forud for graviditet
Nyhed
16. marts 2011

Vækstforum: Kandidatoverbygning kun for udvalgte

Regeringens Vækstforum opfordrer politikerne til at overveje bachelor-uddannedes automatiske ret til at fortsætte på kandidatdelen. Flere partier byder debatten velkommen, men beskylder erhvervslivet for selv at svigte bacheloruddannede
Kommentar
16. marts 2011

Duellen: 'Donorbørn har krav på svar'

I den ideelle verden skal alle donorbørn kunne opsøge deres forældre, for barnet kan have spørgsmål, der kræver svar. Forældrene må dog organisere sig, som de vil, mener sundhedsordfører Jonas Dahl (SF)

Sider