Person

Jonas Dahl

Kommunerne kan slippe for at sende velfærd i udbud

Finanslovsforhandlingerne bliver efter alt at dømme dødsstødet for den tidligere regerings målrettede kamp for at sende flere offentlige opgaver i udbud blandt private aktører

Overbefolkning og -forbrug og økonomerne

Eller Enhedslisten og regeringen — der kalder sig ny!

Regeringen nøler med undersøgelse

I maj måned ville S og SF nedsætte en kommission, der skulle analysere årsagerne til finanskrisen, så vi fremover er bedre forberedt. Men den uafhængige kommission er ikke en del af regeringsgrundlaget — der kan ellers være god brug for den, vurderer økonomiske eksperter

Rød regering medfører ingen ændringer i universitetsloven

Forårets ændringer af universitetsloven kommer trods hensigterne ikke til at medføre mere indflydelse til universitetsbefolkningen, mener studerende og ansatte. Men selv om tre ud af fire partier i det nye flertal deler det synspunkt, er der ikke ny lovgivning på vej

Danmarks sundhedssektor er billigere end opgørelse viser

Det danske sundhedssystem er et af de dyreste i verden, lyder det, når OECD sammenligner landenes sundhedsudgifter. Men i modsætning til de fleste andre lande medregner vi udgifter til hjemmehjælp og plejehjem, når tallene opgøres. I virkeligheden er vores udgifter til sundhed helt på gennemsnit, viser beregninger

Radikale Venstre vil give universiteterne flere frie midler

Universiteterne skal have større økonomisk tryghed, mener Radikale Venstre, som vil øge andelen af frie midler. Til gengæld skal taxameterydelserne sættes ned. RUC-direktør er positiv, mens Socialdemokraterne afviser at ændre på den nuværende fordeling

Lovrevision varsler magtkamp på universiteter

De studerende og ansatte på universiteterne frygter at miste endnu mere indflydelse, når Folketinget i denne uge vedtager en række ændringer af universitetsloven. Fremover kommer kampen om medindflydelse til at stå i universitetsbestyrelserne

Danske politikere afviser gentest før graviditet

På Christiansborg er der ikke opbakning til at lade danske par teste for genetiske betingede sygdomme forud for graviditet

Vækstforum: Kandidatoverbygning kun for udvalgte

Regeringens Vækstforum opfordrer politikerne til at overveje bachelor-uddannedes automatiske ret til at fortsætte på kandidatdelen. Flere partier byder debatten velkommen, men beskylder erhvervslivet for selv at svigte bacheloruddannede

Duellen: 'Donorbørn har krav på svar'

I den ideelle verden skal alle donorbørn kunne opsøge deres forældre, for barnet kan have spørgsmål, der kræver svar. Forældrene må dog organisere sig, som de vil, mener sundhedsordfører Jonas Dahl (SF)

Sider

Mest læste

  1. Lækken af oplysninger om en igangværende militær mission i Irak i 2007 bragte danske soldaters liv i fare og er derfor langt værre end den bog, som Forsvaret søgte stoppet, vurderer professor. SF anmelder sagen til politiet
  2. Eksperter efterlyser større åbenhed om fondenes milliardformuer. Åbenheden kommer, lover flertal i Folketinget, som overvejer at genindføre Fondsregistret. Et register kan være første skridt på vejen til, at politikerne kræver råderet over milliarderne, lyder det fra en ekspert
  3. Der var en, der var to, der var tre, der var fire ...
  4. Når homoerne i disse år fejrer politiske landvindinger, er det altid nogen fra Venstre, der får opmærksomheden. Så nu skal hænderne op for dem, der er virkelig er cool