Person

Jytte Andersen

Ryd Ungdomshuset med magt

Hærværk, selvtægt og trusler om vold fra brugerne af Ungdomshuset på Jagtvej i København skal ikke belønnes. Forsøget fra en række politikere og kulturpersoner på at bryde grundloven og blæse på domstolenes afgørelse for at hjælpe de unge voldsudøvere bør få konsekvenser

Putinismen i teatret

En elefant kom marcherende - fandt at vejen var så interessant, at den bød op endnu en elefant... Og sammen bryggede de en Strategiplan for Københavns Teater, som den sidste tid er årsagen til den ene skandale efter den anden...

Mistilliden er total

I SAMTLIGE diskussioner, der omhandler teaterområdet, kan man fornemme den gensidige mistillid. Kulturministeren synes at være overbevist om, at skuespillere og teaterdirektører kun ønsker at skrabe så mange støttekroner til sig som muligt og overhovedet ikke er interesserede i at få kunsten til at løbe rundt økonomisk. På den anden side synes teaterverdenen overbevist om, at det er det eneste, ministeren er interesseret i. Og helt ærligt, så kan man, efter de seneste ugers udvikling, ikke fortænke dem i det.

Stop for udviklingen af egnsteatre

Brian Mikkelsen bebuder, at egnsteatrene nu får et økonomisk løft. Det er lodret løgn, siger såvel opposition som teatrene selv. Pengene er allerede brugt, hvorfor aftalen sætter en stopper for udviklingen af det lokale teatermiljø

Irak-flygtninge skaber splid hos Socialdemokraterne

De tidligere socialdemokratiske ministre Poul Nielson, Jytte Andersen og Svend Auken undsiger nu Socialdemokraternes officielle linie og kræver, at Danmark tager imod flere irakiske flygtninge. Også den øvrige opposition kritiserer Socialdemokraternes linie

Et spørgsmål om overlevelse

Danmark har i enestående grad, med enestående tydelighed og med socialdemokratisk tilslutning signaleret gennem en årrække, at vi er os selv nok. Ifølge UNHCR har ingen irakiske flygtninge modtaget genbosætning i Danmark siden 2002, og sidste år, hvor godt 500 asylsøgende irakere bankede på ved grænsen, fik kun 47 opholdstilladelse og af dem blot 15 flygtningestatus. Til sammenligning slap Sverige 8.951 irakere ind og gav 7.245 beskyttelse. For Helle Thorning Schmidt er dilemmaet, om man skal være tro mod princippet om solidaritet med denne verdens udsatte eller tro mod den strategiske beslutning om for enhver pris at holde ro internt i partiet. Partiformanden ved, hvad det kan koste, hvis uenighed og indre strid bryder ud igen, og hun oplevede allerede i går at blive drillet af Venstres integrationsordfører Irene Simonsen, der med slet skjult skadefryd talte om socialdemokratisk "pendulpolitik" og "tvetydige meldinger" efter artiklen i Information. Sagt på en anden måde: Det strategiske dilemma for S-ledelsen er, om der er flest stemmer i at føre samme flygtningepolitik som Venstre og Dansk Folkeparti eller i at gøre det modsatte: demonstrere humanisme ved at tale for et øget antal irakiske kvoteflygtninge eller asylsøgere.

Klatkager

Så sagde de alligevel ja tak til at komme tilbage. Peter Langdal og Henrik Hartmann har accepteret fire år mere som direktører for Betty Nansen Teatret. "Efter at have sovet på det et par dage har vi nu besluttet at takke ja til tilbuddet fra Københavns Teater om at fortsætte vores arbejde her på Betty Nansen Teatret og derved føre vores visioner for et vitalt og nutidigt teater ud i livet i de fantastiske rammer på det teater, her på Frederiksberg, som står vore hjerter så nært," udtalte Hartmann til TV 2 Lorry...

LÆSERBREVE

Apropos steninger I et læserbrev den 3. juni forkynder Rebekka Højmark Jensen, at "mig bekendt finder der ikke steninger sted blandt muslimer i Danmark." Hvis hun ulejliger sig ned i Østre Landsret for at følge en meget omtalt verserende sag, vil hun erfare, at man i disse kredse er fulgt med tiden og gået over til at anvende håndskydevåben i forbindelse med aflivning af udtilbense kvinder...

Debatmøde om det ny musikteater

Musikteatret indtager en frugtbar midterposition i det danske teatermiljø, og derfor inviterer Dansk Tonekunstner Forening i dag til paneldebat på Den Anden Opera, Kronprinsensgade 7, under overskriften "Det ny musikteaters udfoldelsesmuligheder"...

Og vinderen er ... Mette Frederiksen

Uanset udfaldet af det socialdemokratiske formandsopgør står den unge kulturordfører til at få en fremtrædende post

Sider

Mest læste

  1. I fremtiden skal dansk erhvervsliv bruge musklerne mellem ørerne, mener erhvervsminister Jan Trøjborg Globalisering og ny teknologi betyder, at industrisamfundets hierarkiske ledelsesstrukturer bliver forældede...
  2. Jackson: UCK afvæbnes snart *Den Kosovo-albanske oprørshær UCKs ledelse ventes inden for de kommende to eller tre dage at underskrive en aftale om at lade sig afvæbne, sagde den britiske general Michael Jackson onsdag...
  3. Hustruvold har været ulovlig i Danmark siden 1921. Alligevel er vold indenfor hjemmets fire vægge stadig den mest almindelige årsag til, at kvinder kommer til skade. Kvindeligt Selskab holder i aften en høring med titlen Mænd der slår...
  4. Forfatterne læste op, mens et panel af bogfolk og politikere sad i Helligåndskirken og diskuterede politik. En af dem havde et overraskende regnestykke