Person

Karen Ellemann

Miljøminister vil fortsætte skovrydning

Skovfældningen i Østerild Klitplantage udskydes ikke af klage til EU, fastslår miljøminister Karen Ellemann

Hvem har dog sagt det her?

»Danskerne er nogle af dem, der forbruger mest af jordens ressourcer. Hvis alle mennesker levede som os, skulle der bruges tre ekstra jordkloder til at levere alle de naturrigdomme, vi forbruger.«

Bagsiden: Huh hej, byg løs!

Ved hastelov tvinger folketingsflertal 29 kommuner til at tillade byggeri i strid med planloven

Vandmiljøets nedtur ender i EU-retten

To år har regeringen brugt på at trække ambitionerne for vandmiljøindsatsen ned. Nu stævnes Danmark af EU-Kommissionen for traktatbrud

Ellemann siger ja til møller ved veje

Miljøminister Karen Ellemann finder det indlysende, at der skal opstilles vindmøller langs de danske motorveje

40 års henstand

2027! Sat som frist for krav, der stammer fra en vandmiljøplan fra 1987. Hvilke anden virksomhed ville få samme lempelige behandling?

Reducerede miljømål giver større skattelettelser til landbruget

Miljøminister Karen Ellemann (V) vil udskyde de planlagte miljøafgifter, der ellers skulle finansiere de allerede indførte skattelettelser på landbrugsjord. Det efterlader et milliardhul i statskassen, påpeger oppositionen. Også overvismand kritiserer skattelettelserne til landbruget

Nordisk samarbejde er nøglen til vækst og indflydelse

Det nordiske samarbejde har levet en henslumrende tilværelse, men nu er det slut. Norden er verdens tiendestørste økonomi og geografisk set større end Indien. Den tyngde skal bruges til at sætte spor i verden

Farligt skrald er blevet en milliard-industri

Hvert år handles og fragtes der flere millioner ton farligt affald rundt mellem EU-landene og resten af verden. Men giftskibe på tværs af kloden er ikke den rette løsning på affaldsproblemet, mener Socialdemokraterne. Konservative ser det som vores pligt over for kommende generationer

Giftskibet og søsygen på regeringsbænken

Løsgængerne giver folkestyret kunstigt åndedræt

Sider

Mest læste

  1. Er man ung, har man en videregående uddannelse eller en høj indkomst, er der større chance for, at man som kræftpatient får et tilbud om specialiseret indsats og lindring frem mod døden. ’Det er ikke ondskab eller diskrimination, men udtryk for at systemet er presset,’ siger professor
  2. Nordjysk storfisker anklages for ved hjælp af stråmænd at have kontrolleret en for stor del af fiskekvoterne.
  3. Deres fædre har præget generationer af danske digtere. Nu gør Thore Bjørnvig og Gerd Laugesen sig klar til at springe ud som forfattere. Information mødte de to debutanter til en snak om forventninger og frygten for at blive sat i bås
  4. Det burde ikke overraske nogen, at KVINFO’s bestyrelsesleder er en mand. Danmarks første ligestillingsforkæmper med indflydelse var nemlig også en mand. Grundtvig levede et liv med input fra stærke kvinder og deltog i en politisk mission, som han var stort set alene med i datidens mandsdominerede folketing
  5. Hastelovgivning og møder med kort varsel har været med til at sende arbejdspresset i vejret på Christiansborg.
  6. I modsætning til sin forgænger har den nyudnævnte ligestillingsminister Eva Kjer Hansen længe været erklæret feminist. Men hun mener ikke, at feminisme indebærer, at mænd og kvinder absolut skal opnå de samme resultater
  7. Efter coronasikring tager Retten i Holstebro hul på omfattende sag om mulig snyd med fiskekvoter via stråmænd.
  8. Plejefamilien kan tilbyde det anbragte barn et sted at høre til, siger Karen Ellemann