Person

Karen Ellemann

Artikler
Leder
5. januar 2012
Baggrund
23. juli 2011

Årtiet, der udsultede Socialministeriet

00'erne blev det årti, hvor offentlig omsorg blev til incitamentspolitik, og hvor Socialministeriet langsomt blev frataget ressortområder. Stærkt reduceret står ministeriet tilbage med en satspulje og nogle håndører fra finansloven, lyder kritikken. Og socialpolitikken? Den forsvandt
Skinministre. Igennem de seneste 10 år har socialministerposten været besat af ukendte kvinder uden gennemslagskraft som eksempelvis Karen Ellemann, mener professor Ove Kaj Pedersen.
Nyhed
18. juli 2011

Miljøminister vil fortsætte skovrydning

Skovfældningen i Østerild Klitplantage udskydes ikke af klage til EU, fastslår miljøminister Karen Ellemann
Anmeldelse
31. maj 2011

Hvem har dog sagt det her?

»Danskerne er nogle af dem, der forbruger mest af jordens ressourcer. Hvis alle mennesker levede som os, skulle der bruges tre ekstra jordkloder til at levere alle de naturrigdomme, vi forbruger.«
Nyhed
6. maj 2011

Bagsiden: Huh hej, byg løs!

Ved hastelov tvinger folketingsflertal 29 kommuner til at tillade byggeri i strid med planloven
Miljøminister Karen Ellemann (V) lægger navn til en lov, der tvinger 29 kommuner til at give byggetilladelser, der strider med den planlov, der gælder i landets øvrige 69 kommuner.
Nyhed
7. april 2011

Vandmiljøets nedtur ender i EU-retten

To år har regeringen brugt på at trække ambitionerne for vandmiljøindsatsen ned. Nu stævnes Danmark af EU-Kommissionen for traktatbrud
Kernen i den retslige strid med Kommissionen er EU's Vandrammedirektiv, der har som mål at bringe vandmiljøet i hele EU i 'god økologisk tilstand' i 2015. Danmark er ét af fire EU-lande, der nu stævnes for manglende indsats.
Leder
11. februar 2011

40 års henstand

2027! Sat som frist for krav, der stammer fra en vandmiljøplan fra 1987. Hvilke anden virksomhed ville få samme lempelige behandling?
Nyhed
10. februar 2011

Reducerede miljømål giver større skattelettelser til landbruget

Miljøminister Karen Ellemann (V) vil udskyde de planlagte miljøafgifter, der ellers skulle finansiere de allerede indførte skattelettelser på landbrugsjord. Det efterlader et milliardhul i statskassen, påpeger oppositionen. Også overvismand kritiserer skattelettelserne til landbruget
Landbruget fik i går udskudt dele af de planlagte miljøafgifter i 12 år. Nu mangler pengene til at give skattelettelser på landbrugsjord
Kronik
10. februar 2011

Nordisk samarbejde er nøglen til vækst og indflydelse

Det nordiske samarbejde har levet en henslumrende tilværelse, men nu er det slut. Norden er verdens tiendestørste økonomi og geografisk set større end Indien. Den tyngde skal bruges til at sætte spor i verden
Efterhånden som isen på Arktis smelter bort, og kampen om ressourcer går ind, bliver det nordiske samarbejde stadig vigtigere.
Nyhed
4. december 2010

Farligt skrald er blevet en milliard-industri

Hvert år handles og fragtes der flere millioner ton farligt affald rundt mellem EU-landene og resten af verden. Men giftskibe på tværs af kloden er ikke den rette løsning på affaldsproblemet, mener Socialdemokraterne. Konservative ser det som vores pligt over for kommende generationer

Sider