Person

Karen Hækkerup

Tilbageslag for regeringens terrorbekæmpelse

Justitsministeren må »beklage« forkerte tal om Syrienkrigere fra Aarhus. Men Karen Hækkerup fastholder, at lokal forebyggelsesmodel er en succes

Kynisk stramning af asylregler

Karen Hækkerups udspil sender signaler til asylansøgerne om at søge uden om Danmark

Jurist: Lovændring er ikke nødvendig for at forkorte opholdstilladelse

Det er ikke nødvendigt at ændre loven for at forkorte den periode, flygtninge fra eksempelvis Syrien får opholdstilladelse i, som justitsministeren har foreslået. En forkortelse kan laves administrativt, vurderer juraprofessor. Lovinitiativet er ifølge Dansk Folkeparti og Enhedslisten rent spin og populisme

Fri os for panisk terrorpolitik

Skal IS virkelig have sin nutidige udgave af Osama bin Ladens sejre: Ilde gennemtænkte vestlige militærinterventioner og nye brud på elementære retssikkerhedsregler

Lovportal lever ikke op til løfte i offentlighedslov

En af forbedringerne i den ny offentlighedslov er en portal, hvor Justitsministeriet har ansvaret for at oplyse bl.a. om fremsatte lovforslag med betydning for aktindsigt. Men det sker ikke, og Justitsministeriet erkender, at der kan være behov for en opstramning

Karen Hækkerups kolbøtter

Måske kunne justitsministeren ligefrem have svunget sig op til at advare mod endnu en gang at gøre udlændinge til det store badutspringeri i en kommende valgkamp

Justitsministeren afviser pres på læger i asylsager

Professor opfordrer til uvildig undersøgelse af Justitsministeriets afslag på helbredsbetingede humanitære opholdstilladelser. Opfordringen kommer, efter at Karen Hækkerup i redegørelse frifinder sine embedsmænd for fejlagtig administration af reglerne

Nu skal barnets tarv nævnes i afgørelser

I modsætning til tidligere erkender Justitsministeriet nu, at der kommer større fokus på barnets tarv, hvis det udtrykkeligt fremgår af en afgørelse om humanitær opholdstilladelse, at hensynet til barnets tarv har været inddraget

Barnets eller Karens tarv

Selv om hensynet til barnets tarv ikke er en magisk formel, der automatisk kan udløse en opholdstilladelse, bare der er børn involveret, så må det større fokus på barnets tarv – og det er jo, hvad Karen Hækkerup nu har lovet Folketinget – nødvendigvis i nær fremtid kunne aflæses i et stigende antal opholdstilladelser og færre afslag

Professorer kritiserer Hækkerup-svar om barnets tarv

Justitsministeriet fortsætter med at snakke uden om, vedrørende hvor vidt der udtrykkeligt skal henvises til FN’s Børnekonvention i sager om barnets tarv, når der gives afslag på opholdstilladelse til børnefamilier. Det mener to juridiske professorer

Sider

Mest læste

  1. Dansk kød er både lækkert og klimaeffektivt produceret. Du kan derfor med god samvittighed sætte tænderne i en saftig, dansk bøf
  2. Forbrydelse og straf. Retsfølelse, Resocialisering og Retfærdighed er de tre stor R'er, der trækker i hinanden, når politikere og eksperter diskuterer kriminalitet og straf. Der er hverken enighed om formålet med straffen, eller om den overhovedet virker. Kun ét er nogenlunde sikkert: Straf virker - men ikke på forbryderne
  3. Der var en, der var to, der var tre, der var fire ...
  4. Der er intet videnskabeligt belæg for at sige, at tegnet børneporno får flere til at begå overgreb mod børn. Det fastslår Sexologisk Klinik i en redegørelse som svar på Socialdemokraternes forslag om at forbyde de pornografiske tegninger. Et forbud kan ikke længere retfærdiggøres, siger kulturordføreren, der selv var med til at fremsætte lovforslaget
  5. Efter dokumentaren 'Adoptionens pris' har der rejst sig en følelsesstorm, som får diskussionen til at køre i ring, mener adoptionsforsker Lene Myong. Fra sit feltarbejde i Seoul analyserer hun den danske debat
  6. Dansk kød er mere klimavenligt end udenlandsk kød. Så langt har Karen Hækkerup ret. Men det er langt fra ensbetydende med, at danskerne »roligt kan sætte tænder i en saftig dansk bøf«, som hun skriver. Det er nemlig en kendsgerning, at kød, også dansk kød, er forbundet med et langt større klimaaftryk end vegetarisk kost 
  7. Det skal være slut med, at indvandrere år efter år sidder fast i kontanthjælpssystemet, fordi de ikke er gode nok til det danske sprog. Venstre støtter
  8. Hver tredje ansat i dansk landbrug er i dag udlænding – primært fra Østeuropa. Landbrug & Fødevarer mener, det ville være en ’decideret katastrofe’, hvis ikke østeuropæerne var der. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen betegner østeuropæerne som ’en forudsætning for vækst og velstand’. Men østeuropæerne bliver underbetalt, advarer forsker og fagforbund