Person

Karl Marx

5. maj 1998

FOLK

Hans Jensen *Dagen er Store Aktionsdag med demonstrationer i de større byer. LO-bossen Hans Jensen taler ved et møde på Store Torv i Århus. Han ligner en lidt modvillig folkefører...
1. maj 1998

Villy Sørensens hverken-eller-kraft

Tale ved Dansk Forfatterforenings tildeling af Henrik Pontoppidans Mindefonds legat til Villy Sørensen FRIE ORD SAMMENTRÆF af sikkert tilfældige omstændigheder ligner til tider alligevel en tanke...
28. april 1998

LÆSERDEBAT

Torsk på krogen 22. APRIL - Salig Børge Outze skrev engang en ætsende leder med en opfordring til de mange journalister, der gav masser af gratis omtale til Simon Spies' vulgære pralerier: "Lad ham dog æde sine femhundredekronesedler selv!" Men ved Gud om ikke Information bruger sin sparsomme spalteplads til den 21...
25. april 1998

Diskriminér - så viser du din menneskelighed

Macbeth fik samvittighedskvaler efter et par stykker - men at det ideologiske menneske kan udrydde millioner, når blot sagen defineres som god og historisk nødvendig. Her mødes nazismen og kommunismen KJÆRSGAARD Engang overvejede djævlen, hvordan den kunne være mest ond mod menneskenes børn...
24. april 1998

Brænde til eget bål

Af EBBE GUDMAND-HØYER pens. lektor cand. teol. og mag. Forfatter til "Jesus Kristus og Kirken - et sagligt korstog mod hellige køer" 'Vi lever i en uendelig frihed, normerne er, hvad vi føler, sandheden er, hvad vi tænker, skønhed er, hvad vi vil, kærlighed, hvad vi gør' POSTMODERNISME Modernismens - åh, disse forskrækkelige, meningstomme og ildelydende ord - forestilling om det evige fremskridt, om et universelt hierarki og en herskende orden, om et telos, et mål med verden, en lykketilstand engang i fremtiden efter alle kvalerne - modernismen er udraderet, altmodisch, har vist sig som en absolut fejltagelse, en blindgyde, en illusion...
17. april 1998

Når den eneste vej fører til katastrofen

Emmanuel Todd giver euroen, eliten og den globaliserede frihandel et skud forboven POLITIK PARIS - Hvis en bestemt politik fremmes "i helhedens interesse" og vedholdende fremstilles som absolut nødvendig, hævet over diskussion - så kan man være sikker på, at den tjener særinteresser, og at de mest magtfulde dele af samfundet har stor fordel af den, mens de andre bliver ofre for den...
11. april 1998

Hurraord ødelægger skolen

Hurraordene - sæt eleven i centrum, ansvar for egen læring og differentierede læreplaner - har præget skoledebatten i 90'erne. Men de er led i et magtspil, der fører skolen på afveje Essay Didaktikkens hurraord indgår i et magtspil om skolen og kan føre på afveje...
Kronik
28. marts 1998

Natur, Nation og Folk - hvor herligt

De kan gøre / hvad de vil / bare de ikke / gør det her. Sådan tænker Dansk Folkepartis Søren Espersen øjensynligt om 'de fremmede' og internationalismen som Nationens værste fjender...
11. marts 1998

Endnu en Lomborg

Der er gået mode i at mene, at vores klode har det forrygende godt NY BOG I begyndelsen af januar i år startede lektor Bjørn Lomborg sin mandagsserie af kronikker i Politiken om klodens helt uproblematiske tilstand...
2. marts 1998

En omvendt Rushdie

Roger Garaudy ses i den islamiske verden som dennes forsvarer mod den vestlige verdens moderne korstog mod Islam BOGMESSE CAIRO - Vejret er forholdsvis køligt, men inde i den stopfulde konferencesal er der kogende varmt...

Sider