Person

Karsten Nissen

18. april 2005

Diskrimination i Guds navn

Må Folkekirken frasortere kvinder til præstegerningen? Biskopper, jurister og teologer diskuterer ligestilling, men også grænser mellem kirke og lovgivning
16. juni 2004

Præster anbefaler 'læresag' om præsts forkyndelse

Grosbølls gudsbillede har været god kirkeskik siden Reformationen, påpeger danske præster, der nu anbefaler en læresag for at afklare, hvad præster må mene. Ombudsmanden går samtidig ind i Grosbølls sag
23. juli 2003

Etik for biskopper og andre aldrende mænd

Etisk Råd vil ikke tilbyde screening for mongolisme, fordi livet så vil blive fattigere. Hvis liv?
25. juni 2003

Kirken vil være fri

Bægeret er fuldt. Nu går brede kirkelige kredse ind for selvstyre til folkekirken
27. oktober 2001

’Et flertal af muslimer – må Gud forbyde det!’

Religiøst topmøde udviklede sig til en avanceret form for forhør, hvor bisper og journalister og tvang imamer i forsvarsposition
11. oktober 2001

Dialog overlever

Uberettiget negativt referat af dialogmøde
4. oktober 2001

Biskop: Mission vigtigere end dialog

Debatten om islam kan give religion mere plads i det offentlige rum – til gavn for både muslimer og kristne. Men Folkekirken prioriterer mission før fælles kamp
23. april 2001

LÆSERDEBAT

Hva’ må man skrive om? 13. APR. – Jeg skal naturligvis ikke anfægte Peter Laugesens vurdering af Rejseholdets kunstneriske værdi eller mangel på samme. Men blot give udtryk for en stille undren over, at et så begavet menneske gynger med i et par juristers forsøg på at begrænse min – og mine medforfatteres – ytringsfrihed...
18. maj 2000

OVERBLIK

Vismænd afviser fordele ved euro *De økonomiske vismænd er direkte uenige med regeringen om de økonomiske konsekvenser ved dansk tilslutning til den fælleseuropæiske mønt, euroen...
27. juli 1999

Domprovst skjulte udvist serbisk asylansøger

Asylsøger fik husly hos domprovst i Viborg Den kirkelige støtte til udviste serbiske asylsøgere øges. I går fortalte Arndt Jessen Hansen, domprovst i Viborg, således, at han tidligere har givet et døgns husly til en 23-årig serbisk asylsøger fra det kroatiske område Østslavonien - vel vidende at serberen var udvist af Danmark...

Sider

  • Baggrund
    20. marts 2009

    Dommedagsprædikanter - på vej til en tv-station nær dig

    GOD Channel sender prædikanter med forbindelser til toppen af det amerikanske republikanske parti, som forkynder dommedag og kristen zionisme. I al ubemærkethed er GOD Channel kommet ind hos mange danske tv-distributører og kan snart ses af de fleste danskere
    Kabel-Gud. -Danmark har hidtil været lidt bagud. Men vi er inde i en utrolig dejlig udvikling. Vores mål globalt set er én milliard sjæle for Jesus,- siger Simon Jacobsen, regional director for GOD TV i Skandinavien.