Person

Kirsten Brosbøl

Konservative: Topforskere skal forbedre undervisningen

Danske universiteter skal satse på nobel-pristagere, mener Konservative. Nye og bedre ansættelsesvilkår skal tiltrække top-forskere, der skal højne uddannelsesniveauet

Slut med selvsupplerende bestyrelser

Regeringen og Socialdemokraterne vil gøre op med universitetsbestyrelsernes mulighed for selv at udpege deres efterfølgere ved ren selvsupplering, skriver altinget.dk. Den model bliver brugt på de fleste universiteter i dag...

Forskning og uddannelse skal spare fire milliarder

'Viden er det pureste guld i vor tid', sagde statsminister Lars Løkke i nytårstalen 2010. I går lagde VKO's genopretningsplan op til at skære 4 mia. kroner inden for forskning og uddannelse. Hykleri, siger opposition, fagforening og erhvervsliv

S-SF-forslag kræver milliardinvestering

Det vil koste 1,2 milliarder kroner mere om året, hvis de studerende skal et halvt år hurtigere igennem studierne, som Socialdemokraterne og SF har foreslået i deres økonomiske plan. Det vurderer Danske Universiteter

Akkreditering skal ses efter i sømmene

Den massive kritik af akkrediteringen af de videregående uddannelser må føre til, at systemet laves om, mener Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Radikale ønsker akkrediteringssystemet evalueret

Flertal for ny finansiering af universiteterne

Socialdemokraternes forslag om at give universiteterne faste rammer for bevillingerne fire til fem år ud i fremtiden, bliver modtaget godt blandt de øvrige politiske partier. Det er på høje tid, at universiteterne får bedre mulighed for at planlægge langsigtet, mener universiteterne selv

Videnskabsminister dropper private universiteter

Den nye videnskabsminister, Charlotte Sahl-Madsen (K), vil ikke gå videre med sin forgængers idé om at indføre private universiteter i Danmark. Dermed varsler hun en ny kurs på universitetsområdet – til stor glæde for oppositionen

Løkkes vej til lykke og rigdom

Vi skal være rige, trygge, dygtige, flittige, tillidsfulde og bedre til at skabe integration og lige muligheder. I går fremlagde statsministeren et arbejdsprogram, som får en blandet modtagelse. De sociale organisationer har både ris og ros, mens oppositionen taler om vælgerbedrag

SF kræver ny universitetslov

Socialdemokraterne kan godt opgive den nuværende universitetslov, hvis SF skal lægge stemmer til en ny regering. SF kræver en omfattende revision af blandt andet ledelsesstruktur og garanti for forskningsfrihed og en styrket debatkultur

Opposition vil bekæmpe private universiteter

Oppositionen er imod Videnskabsministeriets udspil om at åbne for private universiteter, men DF støtter forslaget. Socialdemokraterne, der er med i universitets-forliget, har tænkt sig at blokere for privatisering af universiteter

Sider