Person

Kirsten Brosbøl

Universiteter skal have bonus for at opnå mål

Universiteterne skal have reelt selvstyre, lyder det fra videnskabsminister Helge Sander. I stedet for et hav af regler, skal universiteterne styres efter, om de lever op til deres mål. Universiteterne er nervøse for, at målstyring vil føre til endnu mere detailregulering og bureaukrati

Eksperter: Genindfør gruppeeksamen

Drop forbuddet mod gruppeeksamen. Eksperternes anbefaling til Helge Sander er klar. Men videnskabsministeren afviser

Panel anbefaler frihed til universiteterne

Der er for stor detailstyring af universiteterne, for lidt medarbejderindflydelse og mulige problemer med forskningsfriheden. Det konkluderer det panel, der har evalueret universitetsloven. Panelet kommer dog ikke med de helt store løsningsforslag

Flere universitetsfyringer på vej

Ifølge rektorkollegiet bliver Københavns Universitet næppe ene om at fyre medarbejdere på grund af mangel på basismidler. Resultatet er færre fastansatte og dårligere undervisning, siger oppositionen. Ministeren svarer, at der er kommet flere penge

S: Danmark bør sætte befolkningsvækst på klimadagsordenen

Da FN onsdag fremlagde sin årsrapport om befolkningsudviklingen, blev det i høj grad i klimaets lys. ’Bryd tabuet. Få befolknings­udvikling ind i slutdokumentet i København,’ lød opfordringen. Det har dog ikke fået den danske udviklingsminister til at love konkret handling Befolkning

Politisk strid endte med et løft til forskning og uddannelse

Globaliseringsforliget faldt i går på plads efter sidste uges strid mellem regering og opposition. Udover de godt seks mia. til forskning, uddannelse og innovation får universiteter, erhvervs-skoler og professions-højskoler tilført knap en milliard kroner ekstra de næste tre år

S og R: Globaliseringspenge skal ikke lappe huller

S og R nægter at lade Globaliseringspuljen finansiere regeringens besparelser på flere hundrede millioner på forskningsområdet. Pengene er ikke beregnet til 'at lappe huller, men til at yde en ekstra indsats for dansk forskning,' siger partierne

Forskningsbarometer viser forkert

Videnskabsministeriet manipulerer med tallene i det nye Forsknings-barometer 2009, når det konkluderer, at humaniora og samfundsvidenskab får langt flere penge i Danmark end i de øv-rige OECD-lande. Det mener erhvervsfolk og politikere, der ser det som et forsøg på at påvirke de kommende globaliseringsforhandlinger

Hård konkurrence om globaliseringsmillioner

Flere hundrede millioner kroner flyttes fra universiteterne til Finansministeriet over de næste fire år. 'Fusk' kalder Socialdemokra-terne den manøvre

Udlicitering af forskning giver mindre åbenhed

Flere ministerier er begyndt at udlicitere forskningsopgaver til private virksomheder. Det giver mindre indsigt i processer og resultater - og forskning af dårligere kvalitet, mener eksperter og opposition

Sider

Mest læste

  1. Toppen i Socialdemokratiet har landet kompromis med højtråbende partimedlemmer om omstridt lovforslag.