Person

Kirsten Brosbøl

S: Stop de årlige nedskæringer på uddannelse

Socialdemokraterne vil have stoppet de årlige to-procents-nedskæringer på uddannelse, der i årevis har udhulet undervisningen på universiteterne. Regeringspartierne er skeptiske over for ideen, men enige i, at uddannelsernes kvalitet skal forbedres

Ny rapport: Universiteterne overadministrerer

Universiteterne bruger over en tredjedel af deres midler på administration, konkluderer ny rapport om universiteternes økonomi. Rektorer og studerende kritiserer rapportens måde at definere administration, mens Dansk Industri mener, at universiteterne bør tage problemet alvorligt

Forskningsmidler bruges på undervisning

Staten dækker langtfra det, som det i realiteten koster at uddanne studerende, viser ny undersøgelse. Det betyder, at universiteterne bruger penge, som er tiltænkt forskning, til at undervise

Sander har indført kønsdiskriminering på universiteterne

Universiteterne får økonomisk bonus, hvis de studerende bliver hurtigt færdige. Men barsel bliver ikke trukket fra, og det er kønsdiskriminerende, mener Danske Universiteter. Desuden vil det flytte millioner af kr. fra humaniora - og andre steder, hvor der er mange kvinder - til naturvidenskab

Studenterombuds-mand styrker retssikkerhed

De studerende på landets universiteter står svagt, når de klager. De står alene over for universiteter, der skal kontrollere sig selv i klagesager

'Syret samråd' om betalingsuddannelser

Fire studerende har netop fået de ulovligt opkrævede studieafgifter, som de har betalt på de fælleseuropæiske Erasmus Mundus-uddannelser på Aarhus Universitet, tilbage, mens tre har fået et nej

Kritik af regeringens ligestillingsindsats på universiteterne

Der bliver holdt møder og nedsat udvalg – men der bliver ikke handlet. Sådan lyder oppositionens kritik af regeringens ligestillingspolitik på universitetsområdet. Helge Sander mener ikke, at politikerne skal lovgive på området

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Sander vil ikke have flere stipendier

Både universitetsverdenen, erhvervslivet og oppositionen ønsker flere stipendier, så unge fra fattige lande kan komme til Danmark og læse. Videnskabsministeren afviser, at antallet skal øges, men er villig til at lade universiteterne splitte stipendierne op, så flere kan få glæde af dem

Socialdemokratisk selvransagelse

Jeg er vældig glad for, at Socialdemokraterne tilslutter sig et grundigt eftersyn af universitetsloven - og ikke mindst, at de faktisk erklærer sig villige til at revidere loven. Alligevel kommer jeg i tvivl om rækkevidden af Socialdemokraternes selvransagelse

Sider