Person

Kirsten Refsing

Nyhed
16. marts 2011

KU vil skære ned på forskningen

Der skal undervises mere og forskes mindre på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. Fagforening kalder det uansvarligt at skyde kravet om mere undervisning over på de ansatte, der risikerer en fyreseddel, hvis de ikke forsker nok
Engelskstuderende Klara Vilshammer Christiansen (tv) og Trine Keller protesterede mandag med en række andre studerende ved at blokere Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. De er utilfredse over for få timers undervisning på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. 
 Nu kan deres lektorer og professorer se frem til at skulle undervise mere.
Nyhed
18. august 2010

Universitet vil kun satse på de fag, der er en god forretning

Humaniora på Københavns Universitet vil kun prioritere de fag, der er økonomisk rentable, viser lækket dokument. Det er en useriøs måde at lede et universitet på, mener kritikere, som ser det som et symptom på de markedsgjorte universiteter. Dekan afviser, at man fokuserer på økonomi
Humaniora på Københavns Universitet vil kun prioritere de fag, der er økonomisk rentable, viser lækket dokument. Det er en useriøs måde at lede et universitet på, mener kritikere, som ser det som et symptom på de markedsgjorte universiteter. Dekan afviser, at man fokuserer på økonomi
Nyhed
16. august 2010

Universiteter presser løstansatte til at arbejde gratis

Løstansatte undervisere på universiteterne får ofte hverken løn for vejledningstimer, planlægning af undervisning eller for retning af opgaver. Fagforbund er forargede og kræver, at universiteterne holder op med at udnytte den løst tilknyttede arbejdskraft
Løstansatte undervisere på universiteterne  får ofte hverken løn for vejledningstimer, planlægning af undervisning eller for retning af opgaver. Fagforbund er forargede og kræver, at universiteterne holder op med at udnytte den løst tilknyttede arbejdskraft
Nyhed
16. februar 2009

Humaniora-forskere stærkt utilfredse med ledelsen

En undersøgelse af arbejdsmiljøet på humaniora på Københavns Universitet viser, at medarbejderne ikke har tillid til ledelsen. Både dekan og tillidsmand mener, at det er den nye ledelsesstruktur, der er skyld i det dårlige resultat
Kronik
18. september 2008

Medindflydelse ad nye kanaler

For 40 år siden krævede rebelske studenteroprørere medindflydelse. Det fik de. I dag er det demokratiske selvstyre på universiteterne afmonteret. Ansatte og studerende må søge nyeveje for at få indflydelse. Det gør de med f.eks. besættelse af møder og aktioner
For 40 år siden krævede rebelske studenteroprørere medindflydelse. Det fik de. I dag er det demokratiske selvstyre på universiteterne afmonteret. Ansatte og studerende må søge nyeveje for at få indflydelse. Det gør de med f.eks. besættelse af møder og aktioner
Note
8. september 2008

Ny humanistisk tænketank

Dekan på Københavns Universitet, Kirsten Refsing, har taget initiativ til at lave Danmarks første humanistiske tænketank
Kommentar
16. april 2008

Demokrati på universiteterne

Medarbejdernes frihed er et større samfundsmæssigt gode end den formelle kontrol, man vinder gennem det nuværende topstyrede system.
7. april 2008

Mere ledelse - mindre management

De humanistiske forskere ønsker mere reel ledelse og mindre flyvsk managementsprog fra rektorer og dekaner, lød budskabet på et debatmøde på Københavns Universitet
Kronik
19. februar 2008

Lyst til viden

Det kommercielle konkurrenceuniversitet kan dræbe den lyst til viden, der har været en af drivkræfterne bag det moderne universitet. Her er en personlig og måske sentimental vinkel på de reformer, der finder sted i disse år
Hvis man ikke begynder at motivere de drivkræfter, som får folk til at arbejde med forskning, i stedet for direkte at kapitalisere på denne lyst, så fjerner man de drivkræfter og opelsker andre.
18. februar 2008

Dekan beklager udfald mod forskere

Dekan Kirsten Refsing beklager, at hun ved et internt møde kom til at sige, at forskerne kunne sidde i Nyhavn og drikke øl. Beklagelsen får god modtagelse på Humanistisk Fakultet på Københavns Universitet

Sider