Person

Knud Larsen

Da Danmark gik forrest for at hjælpe verdens statsløse

En dansk kontorchef spillede en vigtig rolle, forud for at FN i 1961 vedtog en konvention om statsløshed. I dag er der gået 50 år siden vedtagelsen af konventionen, der netop i år har voldt regeringen store problemer

Til afdansningsbal hos koldkrigsforskerne

Professor Bent Jensens koldkrigsforskningscenter lukker og slukker, selv om værket på tusind sider om sovjetisk påvirkning af meningsdannelsen i Danmark under den kolde krig først kommer om et halvt år

Må dommere udtale sig om kildekritik?

Bestyrelsen for Center for Koldkrigsforskning bliver overrasket, hvis byretten i Svendborg vil forholde sig til fagligheden af professor Bent Jensens forskning

Har Bent Jensen brugt forskerpenge til civil retssag?

Professor Bent Jensen har i ny pjece citeret PET-dokumenter, hvori Jørgen Dragsdahl omtales som russisk agent. Pjecen præsenteres som et led i Jensens offentligt betalte forskning, men indgår samtidig som dokument i den civile retssag, hvor Dragsdahl har stævnet Jensen for injurier

'Jeg havde aldrig søgt den stilling, hvis jeg havde vidst...'

Dansk koldkrigsforsknings vrede mand, professor Bent Jensen, er netop fyldt 70. I næste måned pensioneres han fra Syddansk Universitet, men fortsætter som leder af Center for Koldkrigsforskning

Koldkrigsforsker truer med at gå

Professor Bent Jensen fra Center for Koldkrigs-forskning truer med at sige op, hvis ikke vilkårene for forskningen forbedres

Uenighed i V-bagland om skattepolitik

Striden om skattelettelser i bund eller top verserer ikke bare i i Venstres folketingsgruppe på Christiansborg. Også i baglandet er man uenige om, hvordan pengene skal bruges, når de er fundet

Vi er ikke tandløse

Dansk Flygtningehjælp har et stærkt fortalerarbejde, der ofte er kritisk over for regeringen. Det overser Knud Vilby, når han beskylder Dansk Flygtningehjælp for at være tandløse og ukritiske

Koldkrigscenter åbner for flere navne-sager

Bestyrelsesformanden for Forsvarsakademiets nye centerfor koldkrigsforskning er ikke bange for at offentliggøre flere navne i forbindelse med centerets kommende forskning. SF betegner sagen om spionanklager som 'dybt betænkelig'. V og DF afviser kritikken

Den politiserede forskning

Selv om sagen tidligere har været fremme, er der aldrig rejst sigtelse endsige afsagt dom. Før nu altså, hvor Bent Jensen på baggrund af sin forskningsadgang til PET-arkiverne som sin første embedshandling fælder den første dom uden at spilde unødig tid på videnskabelig objektivitet. Manden var agent, mener han at vide, blandt andet på baggrund af et møde mellem PET og Jørgen Dragsdahl, hvor en kriminalassistent har taget sine egne noter. Det udstiller mindst to problemer. Dels det helt åbenlyse brud på retssikkerheden, når enkeltpersoner nu kan hænges ud på baggrund af det, som forskere kan finde i PET-arkiverne, uden personerne selv kan få adgang til arkivernes oplysninger. Dels den nagende mistanke om, at dette ikke handler om kulegravning og nuancering af en betændt periode i Danmarkshistorien, men i stedet om revanche og regnskaber, der skal gøres op, mens tid er

Sider