Person

Knud Østergaard

Kronik
7. august 2007

60 års besættelse

Af krig lærer man just krig, og mens den forlægges andetsteds, nøjes vi med Den Kolde Krig, en slags fred og fordragelighed
Mads Mikkelsen og Thure Lindhardt i Ole Christian Madsens kommende film -Flammen og Citronen-.
13. oktober 1998

Kære Knud

FORHENVÆRENDE, nu afdøde forsvarsminister Knud Østergaard (K) har af mange været bedst husket som ministeren, der - efter at have tænkt sig grundigt om for åben tv-skærm - kom på sloganet om 'frisk mælk til københavnerne' som det afgørende argument for den faste Storebæltsforbindelse...
7. november 1998

Den onde FE

PÅ TORSDAG skal Folketinget førstebehandle justitsminister Frank Jensens Forslag til Lov om undersøgelse af Politiets Efterretningstjeneste. Ifølge forslaget skal en undersøgelseskommission på tre personer "undersøge, klarlægge og vurdere", om PET i tiden fra 1968 har overtrådt gældende regler, og om der i så fald kan gøres retligt ansvar gældende over for individuelle embedsmænd...
7. december 1998

Går vaser i stykker?

Vasen er gået i stykker" var for 20 år siden ikke bare noget blomsterhandlere gik og sagde til hinanden, når de var kommet galt af sted. Det var en hemmelig spioninstruks, som skulle advare den selvbestaltede spionchef Hans Hetlers højreorienterede freelance-agenter, hvis der var fare for, at deres private samarbejde med Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) blev afsløret...
20. august 1999

Mange løse ender

EFTER EN URIMELIGT langsommelig proces er der omsider sammensat en kommission, som skal undersøge, om Politiets Efterretningstjeneste (PET) har overholdt reglerne om politisk registrering...
Nyhed
30. oktober 2002

Med medierne i blodet

Suzanne Bjerrehuus udfordrede Det Konservative Folkeparti ved at være et anderledes partimedlem
1. september 2000

Mændene på broen

Danmarks bælter må væk, så tvivlen kan tøjles – sagde alvorsmændene og byggede en bro STUDIESTART Fiktivt set Hvorfor var det nu, vi skulle have de broer? Knud Østergaards svar om ‘frisk mælk til københavnerne’ gjorde os kun mistænksomme...
24. august 1999

'Det blev undersøgt til bunds'

Frank Poulsen, tidligere leder af kommissions-domstolen i Hetler-sagen, mener ikke, at han var for lidt vedholdende i 1977-78 Den militære anklager, vicegeneralauditør Niels Christiansen, har i 1998-99 haft lettere ved at få sandheden frem, end daværende landsdommer Frank Poulsen havde, da han i 1977-78 var leder af kommissionsdomstolen i Hetler-sagen...
19. august 1999

'Departementet ville helst lade sagen flyde'

Forsvarsministeriet lod bevidst uklarhed herske i spørgsmålet om, hvordan Baunsgaards regeringserklæring skulle tolkes FE's fortolkning Den berømte regeringserklæring af 30 september 1968, der forbyder efterretningstjenesterne at registrere danske statsborgere alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed, "gav anledning til meget bekymring hos efterretningstjenesterne"...
19. august 1999

Grundlaget for aflytning af militærnægtere smuldrer efter rapport

Auditørrapporten undergraver dommer Frank Poulsens vurdering af FE's aflytningen i 1977 Politiske soldater "Kommissionsdomstolen finder ikke fornødent grundlag for at anfægte det skøn, der er udøvet af FE...

Sider