Person

Kristian Ebbensgaard

Arbejdet genoptages på sygehusene

Efter otte ugers strejke og 370.000 aflyste operationer og behandlinger genoptages arbejdet på landets sygehuse i fuldt omfang fra søndag

Regionsformænd opfordrer til indgreb

Flere regionsformænd opfordrer regeringen til at gribe ind i konflikten på sygehusene. Formand for regionerne Bent Hansen (S) vil se tiden an til næste uge

Landet hvor kvinderne gik

TV 2 har netop haft premiere på en ny programserie med titlen 'Byen hvor kvinderne gik'. Et mindst lige så spændende eksperiment står lige straks for døren med premieren på 'Landet hvor kvinderne gik' - når de traditionelle kvindefag går i strejke for en anstændig løn

Møder i Forligsen venter

Langt de fleste overenskomster for de offentlige ansatte falder på plads i disse dage. Men to har meldt sig ud: Sundhedskartellet og FOA

Ingen lønaftale i regionerne

Det lykkedes ikke Danske Regioner og forhandlingsfællesskabet KTO at enes om nye overenskomster for 110.000 ansatte i landets regioner

Politikere ingen adgang

Bedømt ud fra en række offentlige udtalelser er der i den senere tid kommet bevægelse i de store partiers syn på amternes fremtid. Hvor Venstre og Socialdemokratiet indtil for nylig vendte sig imod alle tanker om at nedlægge denne del af landets politisk-administrative struktur, er de nu blevet mere imødekommende...

Kommuner i klemme

De Årlige forhandlinger om kommunernes og amternes økonomi indtager en ganske særlig plads i den demokratiske proces. Den samlede ramme for disse forhandlinger er større end det beløb, der fordeles via finansloven...

Regionen, der forsvandt

Øresundsregionen forsvandt i al fald ud af mediernes søgelys, men måske er der tegn på en begyndende løsrivelse fra nationalstaterne - og basis for et fælles fodboldhold

Den tynde vilje

Efter måneders opvisning i taktiske krumspring ender strukturreformen med det smalleste flertal

KALENDER

- Mandag. den 6.3. Kl. 18.30-20.15: Syddansk Universitet (Odense). Lokale U42. 'Terrorisme, indvandring og organiseret kriminalitet: Nye udfordringer for EU?' Foredrag ved ph.d.-studerende Rens van Munster...

Sider