Person

Lars Nordskov Nielsen

6. december 1996

Etik, jura og ret

HER PÅ falderebet for Lars Nordskov Nielsens tre år lange formandsskab for Etisk Råd er det værd at notere sig, hvad den tidligere ombudsmand sagde i et tiltrædelsesinterview her i avisen: "Man kan se Etisk Råd på to måder: En samling på 17 mennesker, som ved, hvad der er etisk rigtigt og etisk forkert - et orakel, der fortæller politikerne, hvad de skal gøre, så de selv er fri for at tage stilling...
10. januar 1997

Spil endelig ud

HVORFOR SKULLE der gå over tre år, fra de første alarmklokker ringede, til hoftecementen Boneloc blev fjernet fra hospitalernes operationsstuer? Og hvorfor er det så vanskeligt for de, der var så letsindige at sætte deres lid til sagkundskaben, at få en erstatning, de ud fra enhver anstændighedsbetragtning har krav på? Det er to af de centrale spørgsmål, der står og svirrer i indeværende mellemakt i affæren om hoftecementen Boneloc...
24. september 1998

En til næsen

EN NÆSE. Det var, hvad omkring 3000 danske Boneloc-patienter blev spist af med efter at være blevet opereret med en cement, der smuldrede i deres hofter. En næse - tilmed af relativ beskeden størrelse - til det system, der skulle have ført tilsyn med hospitalerne og dermed burde have forhindret, at lægerne anvendte et produkt, som smuldrede i patienterne...
21. august 2004

Inhabil så det skriger til himlen

Landsdommer Holger Kallehauge er inhabil, magtfordrejende og komplet uegnet som sætteombudsmand
25. november 2003

Giv spinnerne en Pixi-bog om etik

Udvalgsformand, professor Jens Peter Christensen har luftet forslag til behandling af spindoktorer, der forbryder sig
Kronik
20. februar 2002

Amdis vingefang og den gule spand

Teorien om Tvind som en god idé, der løb af sporet, er belejlig for alle, der engang var fascineret af Tvind. Men Tvind, Amdi Petersen og den gule spand til pengene har lignet sig selv fra begyndelsen
17. januar 2000

Grundloven bør til serviceeftersyn

Der er behov for, at man for alvor begynder arbejdet med revision af Grundloven - og ikke blot på skrømt Folkestyre Grundloven rundede sine 150 år i 1999, med de seneste justeringer fra 1953...
18. november 1999

Slip dog 5.000 kr.

Folk gennemskuer hurtig politikere, der hævder at være moralsk rene Solidaritet Churchill sagde engang, at demokrati er det værste system, der er udtænkt af mennesket - lige bortset fra alle de andre...
15. november 1999

Sjursen: Fælles værdisæt efterlyses

Kristeligt Folkeparti holder høring om de værdier, som kan gøre Danmark til stormagt "Vi har aldrig fået så megen respons fra folk, som den, vi har fået på vores forslag om, at Folketinget skal nedsætte en værdikommission...
6. november 1999

Opsang fra emeritus

Start debatten om Grundloven nu, for der er brug for diskussionen om samfundets grundlæggende værdier, mener tidligere ombudsmand Lars Nordskov Nielsen Kun én gang opstod der spontane klapsalver på Folketingets og Statsministeriets store grundlovskonference...

Sider

  • 20. februar 1999

    TVIND-DOM

    Ophavsmand er overrasket *Tidligere undervisningsminister Ole Vig Jensen, der fremsatte og fik vedtaget den omstridte Tvind-særlov, er overrasket over, at Højesterets dom. "Jeg tager dommen til efterretning, men jeg havde jo ikke fremsat det lovforslag, hvis jeg havde været i tvivl om, at det var i strid med grundloven...
  • 11. februar 1998

    Et spind fuldt af edderkopper

    Bagmandspolitiets chef Michael Clan trækker sig fra alle selskabstømmersager. Chefen for Bagmandspolitiet, statsadvokat Michael Clan, trak sig i går med øjeblikkelig virkning fra alle sager om selskabstømning...