Person

Lars Qvortrup

21. oktober 2006

Klassekamp - på første klasse

Hvad er sammenhængskraft? Der er mere end én slags, den mekaniske og den organiske, og de blandes desværre sammen. Her belyses emnet blandt andet gennem en episode i en togkupe under en rejse med DSB
30. oktober 2006

Mere styring på universiteterer nødvendigt

Der er intet alternativ til mere forskningsledelse og administration på universiteterne, mener både en tilhænger og modstander af managementkulturen
14. november 2006

Det klassedelte universitet

I disse år indføres der et nyt 'vælde' på universiteterne: Ledelsesvældet. Hvordan kender man det? Først og fremmest på en løndifferentiering, som jeg ikke har kendt magen til i mine mange universitetsår
11. december 2006

Spøgelseskrigen

Aviskrigen bliver vundet af de gamle aviser – senest 1. maj 2007
18. januar 2007

Ny rektor for Danmarks Biblioteksskole

*Kulturminister Brian Mikkelsen (K) udpegede tirsdag den 56-årige professor Lars Qvortrup som ny rektor for Danmarks Biblioteksskole. Lars Qvortrup har siden efteråret 2000 været professor på Syddansk Universitet ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier...
23. januar 2007

Mobning og det tunge ansvar

For nylig var der debat i medierne om mobning i skolen. Et forældrepar fra Albertslund ville anlægge sag mod den skole, som deres søn havde gået på, fordi han var blevet mobbet i skoletiden...
12. februar 2007

Vi vil ha' et hus, Ritt

Rettigheder er noget, man tilkæmper sig inden for rammerne af uklare kriterier. Det er derfor, der er slinger i valsen
17. februar 2007

Strandvænget, forråelsen og ansvarsforflygtigelsen

Organisationskulturen har afgørende betydning for, hvordan og om forvirring og kaos omsættes til en håndterbar, professionel virkelighed, vi som ansatte kan forholde os til og tage ansvar for. Min erfaring er, at mange ansatte opfatter værdiarbejdet som spild af tid! Det er det ikke
1. marts 2007

Bogreolen viser måden, vi omgås viden på

Nogle foretrækker en værktøjsreol i garagen, mens andre hellere vil have en bogreol i stuen med gedeskindsindbundne førsteudgaver. Men det er heller ikke det, jeg tænker på...
12. marts 2007

Det moderne som forandringsprojekt

Kvinderum og manderum. Kvinder som mænd og mænd som kvinder. Over alt fordoblinger

Sider

 • 2. januar 2006

  Anerkendelsens tre dimensioner

  Hvordan møder vi den fremmede? Med afvisning eller med anerkendelse?
 • Skole
  17. februar 2021

  Ny undersøgelse: Hver fjerde elev i 3. til 9. klasse kan ikke følge med i hjemmeundervisningen

  Hjemmeundervisningen er et af de største skoleeksperimenter i nyere tid. Nu begynder den første forskning om vinterens nedlukning af rulle ind. Resultaterne fra en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet peger på, at eleverne har svært ved at følge med og mangler kontakt til læreren
  Da skolerne genåbnede efter forårets nedlukning i april sidste år, blev 5.-klasserne her instrueret i nye forholdsregler i klasselokalet.
 • Baggrund
  21. august 2009

  Skolen skaber selv sine utilpassede elever

  Lærere fokuserer på at give eleverne selvværd og lære dem at styre sig selv. Men hvad med de elever, der savner autoritet og ikke passer ind i rollen som 'den gode elev'?
  Lærerrolle. Den moderne folkeskolelærer er antiautoritær og fokuserer i høj grad på elevernes følelser for at styre dem i en retning, der fremstår som værende i elevens egen interesse. Idealet er, at eleverne ikke bare gør, hvad der bliver sagt, men at de selv har lyst til at gøre det. Det er en form for psykologisk magtudøvelse, lyder det fra kritikere, 
 der opfordrer lærerene til at stå ved den magt, de har.
 • 9. januar 2010

  Vor tids tavse idékamp

  Aarhus Universitet præsenterede i 2008 et forslag til en forskningsbaseret læreruddannelse. Det blev politisk skudt ned efter en del hurlumhej. Sådan gik det også, da Danmarks Lærerforening i dette efterår præsenterede en skitse til en femårig læreruddannelse. Skal lærerne være akademikere? Skal sygeplejerskerne, som tidligere er blevet skoset for at læse Foucault? Er velfærdsstatens fronttropper på vej på universitetet?
  Forskere i egen praksis? Indvendingerne er kendte og nærliggende. Er resultatet ikke over-akademiserede lærere, pædagoger og sygeplejersker? Sådan nogle, der kan citere Habermas light, men ikke lægge en forbinding. Har lærere, der er 'forskere i egen praksis' overhovedet tid til og sans for at bevæge sig ud i klasselokalets komplekse virkelighed?
 • 23. april 2005

  Den kreative klassekamp

  "Det er altså at rette smed for bager." Martin Lidegaard fra Det Radikale Venstre har mødt kritikken før. Kritikken af de radikales skattepolitik som værende asocial.
 • 7. december 2007

  Forskning dømmer en af skolens helligste køer til slagtebænken

  Er lektielæsningen godt for læringsprocessen, eller reproducerer hjemmearbejdet bare det gamle industrisamfunds effektivitetskrav?
  Gammel vane? Det er urimeligt bevidstløst at fortsætte med lektielæsningen, når den positive effekt ikke kan dokumenteres, siger professor Per Fibæk Laursen, DPU, om den amerikanske forskning. Han efterlyser øget forskning.
 • Baggrund
  5. november 2009

  Religionskrig?

  Der er langtfra enighed om, hvad religionskritik er for en størrelse. Her er buddene i en række aktuelle bøger om emnet
  Skærpelse. Indtil for nogle år siden foregik den største del af diskussionen mellem troende og ikke-troende som regel på en rimelig civiliseret måde. Man var uenige, men kunne samtale uden at latterliggøre eller dæmonisere hinanden. 
 På det seneste er der blevet langt mellem den slags dialoger. Tonen er blevet skærpet betydeligt.
 • Baggrund
  8. september 2011

  I den gode smags tjeneste

  Louisiana er et fantastisk populært kunstmuseum og et reservat for den gode smag blandt ligesindede. Men er det stadig et oplysningsprojekt?
  Louisiana er et fantastisk populært kunstmuseum og et reservat for den gode smag blandt ligesindede. Men er det stadig et oplysningsprojekt?