Person

Linda Nielsen

Artikler
5. februar 2002

VK-jagt på studiepenge

Universiteter og erhvervsskoler slipper for den helt store grønthøster, men det er stadig usikkert, hvordan næste års økonomi ser ud
25. januar 2002

Ekspert ellerrigtig klog?

Regeringens angreb på ekspertvældet minder om et hovsamissil mod et dybtliggende samfundsproblem – et truende kollaps for erkendelsessamfundet, med troen og populismen lurende i kulissen
15. december 2001

KU får ny kvindelig rektor

Der skulle gå 126 år fra at den første kvindelige studerende, Nielsine Nielsen, holdt sit indtog på Københavns Universitet (KU), til at den gamle institution fik en kvindelig rektor...
27. november 2001

Erhvervsliv skal ind i forskervarme

Nyt ministerium for teknik, videnskab og udvikling skal bygge bro til erhvervslivet. Universiteterne vil gerne samarbejde endnu mere, men ikke på bekostning af uafhængigheden
30. marts 2001

Gennembrud for etisk investering

Pensionsrådet vil gøre det lettere at investere etisk. SF stiller forslag om lovændring
13. marts 2001

Kun lille effekt på samfundet

Etisk opsparing bør handle om mere end blot at overholde den gældende lovgivning, hvis fænomenet skal kunne påvirke samfundsøkonomien, vurderer forsker
8. marts 2001

Ingen støtte til højere børnebidrag

Et flertal i Folketinget siger nej til højere børnebidrag og efterlyser i stedet individuelle betalingsmodeller
7. marts 2001

Fædrene vil ikke sende flere penge

Forslaget om at forhøje ’faderbidraget’ til skilsmissebørn møder skarp kritik
14. april 1999

Sygehuse screener uden grund

Alt for mange danskere udsættes for unødige bekymringer, fordi de deltager i screeningsprogrammer, siger Etisk Råd Mange ved ikke de har mulighed for at sige fra De danske sygehuse er for hurtige til at iværksætte nye programmer til at screene raske mennesker for sygdomme...
26. marts 1999

Minister vil styrke den uafhængige forskning

Hvis vi skal sikre etik i forskningen i genetik og kloning, skal vi have en større åbenhed. Og den uafhængige forskning skal stimuleres, siger forskningsministeren Det er nødvendigt at stimulere den uafhængige forskning inden for genetik og kloning...

Sider

  • 6. december 1996

    Etik, jura og ret

    HER PÅ falderebet for Lars Nordskov Nielsens tre år lange formandsskab for Etisk Råd er det værd at notere sig, hvad den tidligere ombudsmand sagde i et tiltrædelsesinterview her i avisen: "Man kan se Etisk Råd på to måder: En samling på 17 mennesker, som ved, hvad der er etisk rigtigt og etisk forkert - et orakel, der fortæller politikerne, hvad de skal gøre, så de selv er fri for at tage stilling...
  • 14. oktober 2002

    Demokrati er yt

    INTENTIONERNE i det universitetsforlig, regeringen, Socialdemokratiet og Kristeligt Folkeparti indgik fredag, er mildest talt naive. De kære folkevalgte tror, at forligets mest markante ændring, der giver magten på universiteterne til en bestyrelse med eksternt flertal, vil sikre de højere læreanstalter i en tid i med stigende global konkurrence på viden...