Person

Linda Nielsen

Artikler
25. marts 1999

Ingen etisk kontrol med forskere

De videnskabsetiske komiteer har ikke ressourcer til at føre kontrol med danske forskere. Det er utilfredstillende, siger Etisk Råd Danske forskere arbejder stort set uden etisk kontrol...
28. august 1998

Frit marked for fosterkontrol

Stadig flere private klinikker tilbyder fosterundersøgelser, men ingen kvalitetskontrollerer undersøgelserne eller klinikkernes rådgivning til gravide Flere private fertilitetsklinikker tilbyder fosterundersøgelser til gravide...
27. august 1998

Et vindue til livets begyndelse

Etisk Råd lægger i et debatoplæg om fosterdiagnostik op til en grundlæggende diskussion om de fremtidige muligheder på området "Den tekniske udvikling inden for fosterdiagnostik går stærkt...
27. august 1998

Etisk Råd: Rådgiv gravide bedre

Etisk Råd kræver, at der gøres en indsats for at oplyse gravide om fosterundersøgelser Etisk Råd kræver nu, at gravide i højere grad bliver informeret om, hvad fosterundersøgelser indebærer...
15. maj 1998

Uden smerte ingen kritik

Fra Etisk Råd's jubilæum - over 77.416 underskrifter mod gensplejsning - til EU-diskussion hos antroposofferne FRIE ORD LANG DAGS rejse mod nat: Onsdagen i denne uge begyndte om formiddagen hos Etisk Råd, der i anledning af sit 10-års jubilæum holdt et lille arrangement på færgen Sjælland ved Christians Brygge i København, fortsatte om eftermiddagen i Jytte Abildstrøms Teater Riddersalen på Frederiksberg, hvor miljøminister Svend Auken fik overgivet 77...
6. december 1997

Skoleelever mod kloning

Præmierne uddelt i Det Etiske Råds skrivekonkurrence om kloning En skrivekonkurrence om kloning, med Det Etiske Råd som initiativtager, har skabt ivrig debat i landets 8., 9. og 10...

Sider

  • 6. december 1996

    Etik, jura og ret

    HER PÅ falderebet for Lars Nordskov Nielsens tre år lange formandsskab for Etisk Råd er det værd at notere sig, hvad den tidligere ombudsmand sagde i et tiltrædelsesinterview her i avisen: "Man kan se Etisk Råd på to måder: En samling på 17 mennesker, som ved, hvad der er etisk rigtigt og etisk forkert - et orakel, der fortæller politikerne, hvad de skal gøre, så de selv er fri for at tage stilling...
  • 14. oktober 2002

    Demokrati er yt

    INTENTIONERNE i det universitetsforlig, regeringen, Socialdemokratiet og Kristeligt Folkeparti indgik fredag, er mildest talt naive. De kære folkevalgte tror, at forligets mest markante ændring, der giver magten på universiteterne til en bestyrelse med eksternt flertal, vil sikre de højere læreanstalter i en tid i med stigende global konkurrence på viden...