Person

Lola Baidel

Flemming Damgaard: Lola Baidel

Det medlemmerne af Folketingets Kulturudvalg læser

I dag skal der grædes

Der er sådan set nok at græde over, men i dag koncentrerer vi os om en tre-fire afgørende emner

Quiz'en

Til dem fra '68 Orgasmedebatten rasede i Information vinteren 1980/81, og i kølvandet på denne valgte Informations Forlag at udsende en bog om emnet anskuet fra et maskulint synspunkt...

Quiz'en

En gætteleg for Informations gamle kernelæsere - og alle de ny Til dem fra '68 At sammenkoble den akademiske venstrefløj med rødvin er et billigt trick. Rødvin er en letforståelig metafor for noget 'fint' og ved at lægge denne ned over de venstreorienterede, springer man indirekte til den konklusion, at mennesker, som taler om solidaritet med de svagest stillede, i realiteten er distanceret fra disse...

På overfladen af et udskældt årti

Righoldigt værk om 80’erne viderefører kun alt for villigt årtiets yndlings-myter om sig selv

Bogkort

Gratis tekster til de opkoblede *Forfatteren Boris Boll-Johansen har på www.smaabreve.dk startet en service, hvor man vederlagsfrit kan abonnere på en ugentlig e-mail med to nyskrevne ’små breve’; en genre, som han tidligere har givet eksempler på i diverse tidsskrifter...

Bogkort

*Huset lukker Når der ikke er kunder i butikken, må man lukke døren i Huset og dreje nøglen om. Det har Husets Forlag i Århus måttet sande, efter at Århus Kommune har besluttet ikke længere at bruge skatteydernes penge på at udgive forfattere som Federico Garcia Lorca og Octavio Paz...

Det jeg, der står herude og banker på

Om det private jeg, der kom ud fra stuen og ind i kunsten – igen

Digtermyten lever

Michael Strunge blev atter aktuel i torsdags, da en ny biografi om ham udkom. Hvordan ville Strunge have placeret sig i nutidens litteraturbillede?

Come back for Lola Baidel

Aschehoug, Lindhardt & Ringhof samt Vindrose i efteråret

Sider

Mest læste

  1. Michael Strunge blev atter aktuel i torsdags, da en ny biografi om ham udkom. Hvordan ville Strunge have placeret sig i nutidens litteraturbillede?
  2. Righoldigt værk om 80’erne viderefører kun alt for villigt årtiets yndlings-myter om sig selv