Person

Lone Johnsen

Dansk dobbeltspil om gensplejsede roer

Danmark vil have EU til at håndhæve pause for godkendelse af nye gen-afgrøder, men søger samtidig selv om at få godkendt gensplejset foderroe Netop som EU's miljøministre har vedtaget en 'de facto' pause for godkendelse af nye gensplejsede afgrøder, tager EU's embedsmænd hul på en dansk ansøgning om at få godkendt en gensplejset roe...

Den store politiske splejsningsnat

Så var der dømt gen-stop i EU. Så var der ikke alligevel. Men nu er der stop for nye gen-afgrøder. I hvert fald i praksis indtil nye regler bliver vedtaget Klokken var omkring halv seks torsdag aften, da den tyske miljøminister, Jürgen Trittin med miljøkommissær Ritt Bjerregaard ved sin side på et velbesøgt pressemøde i Luxembourg lod den samlede verdenspresse forstå, at EU's miljøministre på deres møde netop var blevet enige om et stop for nye godkendelser af gensplejsede afgrøder, de såkaldt GMO' er...

EU-enighed om stop for genafgrøder

I aftes enedes de 15 EU-lande om en politisk erklæring, der de facto stopper for nye tilladelser til udsætning af gen-afgrøder EU's miljøministre enedes i aftes i Luxembourg om et de facto stop for nye godkendelser af gensplejsede afgrøder...

Ingen politisk kamp mod generne

Gå ind i forbruger-kampen mod gensplejsningen og gør FDB gensplejsningsfri GENSPLEJS Direktøren for Danmarks Naturfredningsforening, Lone Johnsen, retter i Information den 4. maj et kraftigt og helt berettiget angreb på både EU og på de danske politikere for ikke at tage befolkningens modstand mod gensplejsning alvorligt...

Dansk miljøbistand til debat

Syv år siden Rio, og Danmark er førende i miljøbistanden. Men, kvaliteten kan højnes, hvis de private ressourcer bliver inddraget i arbejdet I dag skal Folketinget drøfte Danmarks indsats i det internationale miljø- og katastrofearbejde...

Miljøfolk vil have Ritt igen...

Europæiske miljøorganisationer ønsker Ritt Bjerregaard tilbage som kommissær året ud. Det vil skade miljø-sagen, hvis andre skal til nu, siger de MILJØET OG RITT Europæiske miljølobbyister går nu til kamp for at få Ritt Bjerregaard tilbage som miljøkommissær året ud...

Nyhedsoverblik

3200 stemte om efterlønsregler *3200 mennesker benyttede muligheden for at give deres mening til kende om de nye efterlønsregler ved en telefonafstemning i weekenden. Telefonafstemningen var arrangeret af de faglige tillidsfolk, som i torsdags var samlet til protestmøde i København om finanslovaftalen...

Pres på EU for større åbenhed i miljøsager

Ny FN-konvention om demokratiske rettigheder på miljøområdet vil tvinge EU's institutioner til en mere aktiv informationspolitik En ny FN-konvention om demokratiske rettigheder på miljøområdet skal vedtages på den store pan-europæiske miljøkonference i Århus i næste måned...

Danske prøvesager bør vælges med omhu

Ralph Hallo fra European Environmental Bureau råder danske miljøfolk og politikere til kun at indbringe de stærkeste sager i afprøvningen af EU's miljøgaranti "Hard cases make bad law...

En garanti for miljøet

Svend Auken, de store miljøorganisationer og fremtrædende SF'ere siger god for Amsterdam-traktatens nye grønne regler - for EU-modstanderne er det EU-reglerne, der er problemet TILLÆG (2...

Sider