Person

Lone Johnsen

Auken opfordres til at fjerne kemikalier

Svend Auken skal bruge Amsterdam-traktatens miljøgaranti mod farlige kemiske stoffer, mener Danmarks Natur-fredningsforening Danmarks Naturfredningsforening opfordrer nu miljø- og energiminister Svend Auken til at stoppe brugen af fem af de allerfarligste kemiske stofgrupper i løbet af fem år...

AIM: Vælgerne vil have rent vand

Politikerne har gjort for lidt for at gribe ind mod landbrugets forurening af vandmiljøet, mener et stort flertal Halvdelen af befolkningen mener, at regeringen ikke har taget de nødvendige initiativer for at beskytte vandmiljøet mod miljøkatastrofer som den, der ramte Mariager fjord i sommer...

Historien om en bebudet havn

Dagbøder er sidste udvej, hvis Danmark ikke godvilligt tynder ud i kvægbestanden EU's miljøkommissær, Ritt Bjerregaard, vil ikke give Danmark lov til at overskride EU's grænse for antallet af kvæg og udbringning af gødning på markerne...

Kun tre kommuner er grønne

Danmarks Naturfredningsforening har sendt spørgeskema til alle landets kommuner. Svarene var ikke opløftende. Kun tre kommuner lever op til foreningens kriterier for at være en grøn kommune...

Døgnets nyheder

Albright giver både Israel og PLO skylden *Den amerikanske udenrigsminister, Madeleine Albright, beskylder både Israel og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) for at være skyld i den igangværende krise i Mellemøsten...

Miljø-indgreb må ikke koste penge

Regeringens udspil om landbrug og miljø viger uden om indgreb, der kan påvirke landbrugets udbytte og fortjeneste Regeringen går tilsyneladende uden om indgreb, der kan betyde, at produktionen i det danske landbrug sættes ned for at skåne miljøet...

Landbrugets forurening går i udvalg

Regeringen bebuder en 'retfærdig' afgift på kvælstof om to år. "Det her viser, at landbruget har alt for stor magt," siger Danmarks Naturfredningsforening "Det er pinligt," sukker direktør Lone Johnsen, Danmarks Naturfredningsforening, og læner sig op ad den gule mur, mens fødevareminister Henrik Dam Kristensen og miljøminister Svend Auken bliver interviewet til hver sin tv-kanal...

Sider