Person

Marcus Lauesen

Biblioteker

Noget måtte gerne gå lidt langsommere, så alle gode bøger klyngede sig til hylderne for aktive og potentielle brugere ...

Folk

Vagn Lundbye *Digteren med indianeransigtet fejres i dag med en udstilling i Byggeriets Hus, hvor der tillige celebreres udgivelsen af hans værk Årsagens Fuglestier, der består af udvalgte digte 1967-2003...