Person

Matthias Claudius

Opkald fra en aldersramt

I det fortravlede plejepersonales oprigtige forsøg på at være venlige og rare mod ældre mennesker havner de ofte pr. automatik i et overdrevent mildt omsorgssprog, der kan virke stærkt ydmygende på gamle, som nok er syge, men hverken er infantile eller demente. Heldigvis viser børnebørnsgenerationen en interesse for de ældres viden og erfaringer. Dagens kronikør gør sig tanker om det at blive ældre

Blændværk

Kritikere retter gerne blikket mod hele blændværket med fare for skader på regnbuehinden, og fortolkningen er et forsøg på pupilåbning