Person

Max Sørensen

24. marts 2007

EU er en succes, som Danmark holder sig på afstand af

Armslængde. Unionen er lykkedes ud over al forventning, men under Fogh har Danmark valgt at holde sig på en armslængdes afstand. Trist - blev forskere enige om på debatmøde
7. marts 2005

LÆSERBREVE

Drop faget Skal faget hedde kristendomskundskab eller religion? Dette spørgsmål er atter på dagsordenen i aviserne (Information den 19.-20. februar). Ved religion forstås: Det man tror på...
23. marts 2001

USA på dansk grund

Grønlands-overenskomsten af 1951 trænger til en afløser
7. december 1999

Dyneløftere

Vil vi have et Stasi-præget samfund, hvor alle angiver og kontrollerer alle Overvågning Boligen er ukrænkelig - står der indledningsvis på allerklareste dansk i grundlovens Pgf...
6. marts 1998

Grundlovssag uden politik

Højesteretssagen om EU kontra Grundloven bliver ren og skær jura, bebuder sagsøgernes advokater, der vil have statsministeren dømt for grundlovsbrud Ikke et ord om politik: Advokaterne for sagsøgerne i Grundlovssagen vil holde sig strengt til juridiske argumenter i deres bevisførelse for, at Danmarks tiltrædelse af Maastricht-traktaten strider mod den danske grundlov...
16. september 1997

LÆSERDEBAT

Egenkompetence 9. SEPT. - Efter dansk Grundlov kan dansk myndighed kun overlades til mellemfolkelige myndigheder, hvis de respekterer Folketingets ret til at tilbagekalde overladt kompetence...
Analyse
17. oktober 1996

Højesteret i politisk krydsild

Tunge debattører i fuld gang med at foregribe Grundlovsprøvelse Højesterets dømmekraft er i denne uge blevet udsat for en kritik (og anti-kritik) af så alvorlig karakter, at sagen må påkalde sig almen interesse...