Person

Mogens Glistrup

Sangen betvinger

Et par bemærkninger om det nationale og digtningen, samt et digt af en ny Grundtvig til afsyngelse i weekenden

Grundtvig og sammenhængskraften

Grundtvigs egen naivt-mytiske teologi er lige så død som hans national-kristelige historiefilosofi. Men en endnu levende kerne i hans syn er det, han selv kaldte det historisk-poetiske, og som vi i dag vil kalde hermeneutisk tolkning af historien

Efter Glistrup

Hvad det hele blev i døden,var det ikke (helt) i livet

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Et porøst politisk system

Fremskridtspartiet var en afgørende vigtig brik i en omfattende politisk fornyelse, hvor snæversynede politikere af aktive og lidet autoritetstro vælgere blev tvunget ud i at nytænke deres standpunkter og selve velfærdssamfundets eksistensbetingelser

Forsker: Kriser er godt for fællesskabet

Fællesskabet hjalp os igennem oliekrisen i 70'erne. I dag vil vi kun være fælles om noget, hvis vi selv får noget ud af det, mener en ekspert, som spår, at en krise kan give fællesskabet en renæssance. En anden forsker mener, vi er lige så socialt ansvarlige i dag

Agurketid og Glistrup

Sommer-tv. Bold og Poirot, vejret, svensk mad, Glistrup og andet

Og dansk politik blev aldrig det samme

På godt og ondt: Mogens Glistrup, der er død, 82 år, var den største provokatør og den mest effektive systemkritiker i den moderne velfærdsstat

Det politiske lemmingeløb

Med den voksende labilitet hos vælgerne og skærpet konkurrence om valg til Folketinget og formandsskaber i partierne er risikoen for at lide skibbrud i en ellers lovende politisk karriere mange gange større end i efterkrigstidens folkestyre

Sider