Person

Morten Bødskov

Bødskov erkender løgn over for retsudvalget

Justitsminister Morten Bødskov (S) ’ledte’ efter en begrundelse for at udskyde besøget til Christiania i februar sidste år, skriver han i et svar til Folketingets Retsudvalg. Men udvalget fik ikke den reelle begrundelse, erkender han nu. Ekstremt bekymrende, siger Enhedslisten

Aktindsigt rejser nye spørgsmål om Bødskovs forklaring

Københavns Kommune, der skulle deltage i Retsudvalgets omtalte besøg på Christiania sidste år, undrede sig over, at de ikke havde fået noget at vide om politidirektørens afbud. Netop hans afbud er ellers det afgørende element i justitsministerens forklaring om sagen

Bødskovs udflugt

Indtil det sker, må den foreløbige konklusion som minimum være, at Folketingets retsudvalg er blevet ført bag lyset. Af retsudvalgets egen formand. Og af landets justitsminister

Embedsmanden, der ville redde sin minister

Endnu en gang er topjuristen Johan Reimann blevet central figur i en sag, der mere og mere ligner en politisk skandale. Nu drejer sig om en mødedato, hvor Reimann angiveligt ikke havde tid til at mødes med Retsudvalget, og for 25 år siden var han dybt involveret i Tamilsagen, der endte med at koste en justitsminister dyrt

Bonnichsen: Helt hen i vejret at orientere Anne Baastrup, men ikke Pia Kjærsgaard

Det er ifølge den tidligere operative chef i PET inkonsekvent, at efterretningstjenesten og Justitsministeriet tilbageholdt oplysninger for Pia Kjærsgaard og medlemmerne af Retsudvalget om en trussel mod DF’eren ved Christiania-besøg, men oplyste udvalgsformand Anne Baastrup om samme risiko

Hvad der ikke kan forklares, kan altid bortforklares

Det, synes at være justitsministerens kommunikationsstrategi. Den er ret ringe, så det er heldigt for ham, at han med den nye offentlighedslov slipper med færre forklaringer

Danmark stopper visum til syrere

Justitsminister Morten Bødskov ændrer nu praksis, så det bliver vanskeligere for syrere at besøge sin familie i Danmark

Bødskovs egne eksempler på mørklægning

Lovudkast, notater, redegørelser, udtalelser, ministermødepapirer, ’talepinde’ … Justitsministeriet har sendt en vejledning til den nye offentlighedslov i høring med eksempler på, hvad der kan blive mørklagt

Indsigt i mørklægningslov trækker ud

157 dage… Så lang tid har Morten Bødskovs ministerium foreløbig brugt på at behandle en aktindsigt i en aftale, som partierne bag den ny offentlighedslov indgik i april. Det er svært at frigøre sig for mistanken om, at embedsværket lader tiden gå, indtil den nye offentlighedslov træder i kraft fra nytår

Den symbolske straf

Efter 12 år med skærpelser af straffeloven varmer justitsministeren op til endnu en bandepakke. Intet tyder på, at strengere straffe giver mindre kriminalitet på længere sigt. Men som samfund har vi brug for at spejle vores værdier i straffen, mener ekspert

Sider

Mest læste

  1. EU-Kommissionen anbefaler nu at udelukke selskaber med base i skattely fra hjælpepakker, uanset om ejerskabet går gennem flere led. Det trækker tæppet væk under den danske regerings påstand om, at det ikke er muligt inden for EU-retten, siger kritikere
  2. Forsøget på at udelukke selskaber med base i skattelylande fra hjælpepakker under coronakrisen mislykkedes. I stedet foreslår SF nu at oprette et særligt tilsyn, der skal granske selskabernes skattekonstruktioner. S og EL er åbne for ideen, mens R er skeptisk
  3. Regeringen opgiver forbud mod købesex. Dermed går den imod omstridt socialdemokratisk kongresvedtagelse og mærkesag for SF
  4. Fejl og svindel har kostet statskassen momsindtægter i milliardstørrelsen, siger formanden for statsrevisorerne, Henrik Thorup, der forlanger at Folketinget hurtigst muligt griber ind
  5. Tidligere justitsminister Morten Bødskov var godt gammeldags irriteret på Københavns Politi, da det i 2013 viste sig, at de havde givet upræcise oplysninger til ham om deres indsats under et kinesisk statsbesøg. Hverken han eller andre politikere ser ud til at komme i fedtefadet i Tibet-sagen
  6. Offentlighedsloven er en forudsætning for deltagerdemokratiet, som desværre i over et årti har været under pres, da nutidens politikere hellere vil have markedsdemokrati, som er nærmest det modsatte af deltagerdemokratiet
  7. Efter længere tids kritik fra politikere og organisationer vil Justitsministeriet nu kontakte familierne til 75 børn, der kan have fået fejlagtigt afslag på ophold. Ministeren mener dog fortsat, det vil være for ressourcekrævende at gennemgå sagerne af egen drift
  8. Det er ifølge justitsministeren ’groft manipulerende’ at beskylde ham for at sige ét til den danske offentlighed og noget andet til EU-Kommissionen