Person

Morten Bødskov

Fløjpartier beskylder regeringen for lukkethed

Når forslaget til en ny og omdiskuteret offentlighedslov formentlig om få uger skal debatteres i Folketinget, bliver det uden en forudgående høring. Det vækker forargelse hos alle partier uden om forliget

EL beskylder Bødskov for at tie om iranske kurdere

I efteråret blev justitsminister Morten Bødskov (S) i Folketinget spurgt om udsendelser af iranske kurdere til Nordirak. Men selv om der på det tidspunkt forelå ’en afklaring’ fra Rigspolitiet om netop den sag, oplyste ministeren ikke om problemerne

Ny lov øger kontrollen med PET

Kontrollen med PET’s brug af agenter styrkes med ny lov, som indfører et uafhængigt tilsyn

S låst fast i gammelt dilemma

Mismodet trives hos Socialdemokraterne, der er i gang med spekulationer om arvefølgen efter et muligt valgnederlag

To af offentlighedslovens ’fædre’ advarer mod nyt lovforslag

Socialdemokraten Erik B. Smith og SF’eren Leif Hermann, der var med til at forhandle offentlighedsloven på plads i 1985, opfordrer til at stemme nej til en ny lov, hvis den undtager dokumenter, der er anvendt som ministerbetjening

Fingeren til politiloven

For tredje gang har domstolen understreget, at den grundlovssikrede forsamlingsfrihed har absolut forrang frem for politiets taktiske overvejelser, når de står over for en demonstrationsivrig ungdom

EL vil undersøge, om praksis-ændring over for PTSD-ramte er reel

Efter gårsdagens samråd i Indfødsretsudvalget vil Enhedslisten selv gennemgå 200 sager om statsborgerskab for at se, hvor mange posttraumatisk stress-syndrom-ramte, der har haft gavn af VK-regeringens praksisændring

Bødskov skal forklare manglende vejledning til personer med handikap

Hvorfor undlod Justitsministeriet at orientere personer med langvarige funktionsnedsættelser om, at de kunne få deres ansøgning om statsborgerskab behandlet på ny, selv om de var dumpet til danskprøven?

Historien om en dansker

Bødskov fastholder Rønns afslag på statsborgerskab til 16-årig

Bortset fra én dag har statsløse Mariam Daoud hele sit liv boet i Danmark. Fødslen gik i gang før tid, da hendes mor var i Sverige. På linje med Birthe Rønn Hornbech vil justitsminister Morten Bødskov derfor ikke give hende dansk statsborgerskab efter FN’s Børnekonvention

Sider

Mest læste

  1. EU-Kommissionen anbefaler nu at udelukke selskaber med base i skattely fra hjælpepakker, uanset om ejerskabet går gennem flere led. Det trækker tæppet væk under den danske regerings påstand om, at det ikke er muligt inden for EU-retten, siger kritikere
  2. Forsøget på at udelukke selskaber med base i skattelylande fra hjælpepakker under coronakrisen mislykkedes. I stedet foreslår SF nu at oprette et særligt tilsyn, der skal granske selskabernes skattekonstruktioner. S og EL er åbne for ideen, mens R er skeptisk
  3. Regeringen opgiver forbud mod købesex. Dermed går den imod omstridt socialdemokratisk kongresvedtagelse og mærkesag for SF
  4. Fejl og svindel har kostet statskassen momsindtægter i milliardstørrelsen, siger formanden for statsrevisorerne, Henrik Thorup, der forlanger at Folketinget hurtigst muligt griber ind
  5. Tidligere justitsminister Morten Bødskov var godt gammeldags irriteret på Københavns Politi, da det i 2013 viste sig, at de havde givet upræcise oplysninger til ham om deres indsats under et kinesisk statsbesøg. Hverken han eller andre politikere ser ud til at komme i fedtefadet i Tibet-sagen
  6. Offentlighedsloven er en forudsætning for deltagerdemokratiet, som desværre i over et årti har været under pres, da nutidens politikere hellere vil have markedsdemokrati, som er nærmest det modsatte af deltagerdemokratiet
  7. Efter længere tids kritik fra politikere og organisationer vil Justitsministeriet nu kontakte familierne til 75 børn, der kan have fået fejlagtigt afslag på ophold. Ministeren mener dog fortsat, det vil være for ressourcekrævende at gennemgå sagerne af egen drift
  8. Det er ifølge justitsministeren ’groft manipulerende’ at beskylde ham for at sige ét til den danske offentlighed og noget andet til EU-Kommissionen