Person

Morten Østergaard

1. august 2005

Vuggestuekvoter vækker politisk bekymring

Kommuner må gerne sprede tosprogede vuggestuebørn, vurderer jurist ved Institut for Menneskerettigheder. Men ordningen vækker bekymring på Christiansborg
3. august 2005

Uenighed om imamuddannelse

Staten risikerer at kaste muslimer fra sig med en uigennemtænkt imamuddannelse, mener imam Fatih Alev. Videnskabsministeren afviser en egentlig imamuddannelse. Men S og R fastholder behovet for en uddannelse og ønsker at inddrage det muslimske miljø
13. august 2005

SF foreslår 21-års regel

De unge indvandrere bliver ladt i stikken, når det gælder tvangsægteskab, siger fremtrædende SF'er, forud for SF's sommertræf
15. august 2005

Grønt lys fra politikerne til kvoter i vuggestuer

Kvoteordninger for tosprogede vuggestuebørn er vejen frem, hvis integrationen skal lykkes, mener et flertal i Folketinget
16. august 2005

Flertal for at straffe giftefogeder, der medvirker til tvangsægteskab

Det skal være muligt at straffe giftefogeder og politikere, der vier udlændinge der tvangsgiftes, foreslår de radi-kale. S og V bakker op
20. oktober 2005

Radikale håber på fælles fodslag med S om integration

Samarbejdet med de radikale har fået lettere vilkår, efter Socialdemokraterne i går forlod integrations-forliget, mener politisk ekspert. Radikale foreslår nyt fælles SR-forslag
21. oktober 2005

Usikkerhed for 50.000 på kontanthjælp

Beskæftigelsesministeren vil tvinge folk med 'væsentligt begrænsede ressourcer' i job. Kontanthjælpsmodtagere i gruppe fire går en usikker fremtid i møde
18. november 2005

Ingen tal for tvangsægteskaber

Integrationsminister Rikke Hvilshøj vil ikke undersøge, om 24-årsreglen har resulteret i færre tvangsægteskaber. Mere forskning generelt på området afvises ligeledes af ministeren
20. december 2005

Det kan ikke betale sig at lære dansk

Sprogskole, aktivering og løntilskudsjob tæller ikke med, når det handler om at skaffe de 300 timers arbejde, der sikrer, at indvandrere kan beholde kontanthjælpen
2. januar 2006

'Registrering af etnicitet er nødvendig'

Skal antallet af nydanskere på arbejds-markedet øges, må virksomhederne kunne dyrke 'mangfoldigheds-ledelse' og positiv særbehandling, og derfor skal vi også registrere etnicitet, mener advokat. De radikale er positive, mens DA og RUC-forsker tager afstand

Sider