Person

Nicholas Stern

Artikler
5. oktober 2006

Økonomisk nonsens at udskyde klimahandling

De 20 mest CO2-forurenende lande får klar besked i ny klima-økonomisk analyse - andre undersøgelser peger på, at udledningerne nærmer sig faregrænsen
5. oktober 2006

Al begyndelse er svær

Med afsæt i klimaforskernes stedse mere bekymrede meldinger breder der sig en oplevelse af, at det er sidste udkald for vidtgående politiske beslutninger, hvis der skal kunne bremses op på denne side af klimaets faregrænse. "Der er et voksende gab mellem, hvor vi er nu, og hvor forskerne siger, vi burde være," siger den britiske miljøminister. Man må bede til, at Danmarks grønne statsminister omsider er på vej det rigtige sted hen
31. oktober 2006

Præsentationen

Finansminister Gordon Browns pressemeddelelse om Stern-redegørelsen vedrørende klimaforan-dringernes økonomi
31. oktober 2006

Top-økonomer kommenterer Nicholas Sterns miljø-rapport

En række af verdens førende økonomer og tidligere nobelpris-modtagere har kommenteret på betydningen af Nicholas Sterns rapport
31. oktober 2006

Fortsat klimatøven kan koste os selve fremtiden

Klimaforandringerne er den største markedsfejl, verden nogensinde har oplevet, skriver Tony Blairs topøkonom i den hidtil grundigste analyse af den globale opvarmnings omkostninger
31. oktober 2006

Oppositionen efterlyser danske klimamål

Mens den britiske regering slår an til en stram miljøpolitik, er det stadig ikke klart, hvad den danske regering vil. Oppositionen kalder på et svar
1. november 2006

Den evige Lomborg

At Bjørn Lomborg mener, at man hellere skulle gøre noget andet, er en afsporing, som ikke tjener noget formål udover at udfylde sendetid og spaltemilimeter. Lomborgs udgangspunkt er, at der i verden kun er en given mængde ressourcer til at gøre "det gode". Men denne helt basale antagelse - som er politisk og Lomborgs egen - bliver jo netop gennemhullet i Stern-rapporten. Indsatsen mod global opvarmning er en økonomisk lukrativ investering. Spørgsmålet er ikke, om vi har råd til at handle, eller om pengene hellere skulle gå til noget andet. Spørgsmålet er, om vi har råd til at lade være.
1. november 2006

Blair i global klimaoffensiv

Med Stern-rapporten vil regeringschefen forpligte Storbritannien til 60 procent CO2-reduktion inden 2050 og presse G8 og de store u-lande til fælles klimamål
8. november 2006

IEA: Atomkraft skal løse energi-problem

Verdens samlede udledning af drivhusgasser vil stige med over 50 procent, hvis der ikke handles nu, skriver IEA tirsdag. Løsningen kan være atomkraft
7. december 2006

Rafting i et jernbur

Om den sunde fornufts begrænsning i en skov af videnskabelige teorier og politiske strategier, som skal forsøge at arbejde sammen

Sider

 • 3. maj 2016

  It’s the economy, stupid!

  For ja-siden i den britiske EU-afstemning er hovedbudskabet, at briterne vil lide økonomisk ved Brexit. De bakkes op af en hel række autoriteter – senest OECD. Men de skeptiske briter er svære at overbevise
  Ja-siden slår hårdt på de økonomiske konsekvenser af et Brexit. Ifølge en række rapporter vil konsekvensen blive et fald på op mod ti procent af BNP i 2030. De britiske vælgere lader sig imidlertid ikke umiddelbart påvirke af de økonomiske argumenter
 • 22. november 2006

  Når helvede fryser til

  For noget tyder på, at de europæsiske vælgere godt ved, at handling koster og faktisk ønsker, at der bliver taget politisk ansvar for klimaindsatsen. En meningsmåling i avisen Financial Times viser, at europæerne ikke alene er overbeviste om, at menneskelig aktivitet bidrager til den globale opvarmning (86 procent), men også er parate til at 'acceptere restriktioner på deres livsstil' for at bremse klimaændringerne (68 procent). Nicholas Sterns økonomi-optimisme er besnærende og måske endda en nødvendig illusion for at lokke de tunge drenge med til bordet. Men kampen mod klimaforandringerne bliver - desværre - nok aldrig en 'win-win-situation', og markedet klarer først vores problemer, når helvede fryser til. Med de seneste fremskrivninger for de globale temperaturer er det kun blevet mere usandsynligt. Hvis det tager endnu et år at nå til den erkendelse, så verdens lande næste år kan mødes med det klare mål at hæve indsatsen ved bordet, er den tid nok godt brugt i det store regnskab.