Person

Nick Hækkerup

Forsvarslov kritiseres for at svække Folketingets kontrol

Den nye forsvarslov svækker den parlamentariske kontrol med Forsvaret, og argumentationen for den holder ikke, lyder det fra flere organisationer. Også forsvarschefen stillede sig kritisk til ministeriets begrundelse for loven

Forsvarschef frygter politisering af forsvaret

Selv om Peter Bartram blev håndplukket som led i forsvarsministerens planer om at fusionere forsvarsledelsen og ministeriet, viser en aktindsigt, at den nye forsvarschef flere gange har advaret Nick Hækkerup (S) mod konsekvenserne af en fusion

En historisk fejl

I dag ventes Folketinget at lægge sidste hånd på forsvarsminister Nick Hækkerups (S) forslag om at sammenlægge Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet

Forsvarsaftale slår lille hul i ny offentlighedslov

Regeringens aftale med Enhedslisten om mulighed for at integrere Forsvarskommandoen i Forsvarsministeriet indeholder også bestemmelse om at sikre større åbenhed, end forslaget til ny offentlighedslov ville medføre

Organisationer positivt stemt over for tolkeaftale

Den brede politiske aftale om afghanske tolke, som forsvarsminister Nick Hækkerup præsenterede onsdag, får ros fra Dansk Flygtningehjælp og Amnesty. Aftalen åbner for, at afghanske tolke kan søge om asyl i Danmark

Den rette beslutning

Partierne tager det moralske ansvar på sig, selv om Danmark belejligt har undgået et juridisk ansvar for tolkene ved formelt at lade dem være ansat af britiske styrker og blot være udlånt til danskerne

Forsvarsminister frygter afghansk hjerneflugt

Afghanistans præsident advarer om, at asyl til tolke medfører hjerneflugt fra landet. DF er enig, EL kalder præsidenten utroværdig, mens forsvarsministeren mener, det er et ’sagligt argument’

Det uendelige dilemma

Danmark har et moralsk ansvar for, hvad der sker med de mennesker, som danske styrker tilbageholder og udleverer til tredjepart

Afghansk fange skal udleveres til berygtet fængsel

Forsvarsministeriet arbejder på at udlevere afghansk fange i dansk varetægt til det tidligere brutale Bagram-fængsel i Afghanistan. Liberal Alliance og Enhedslisten tager sagen op

Hækkerup: Nu får vi styr på tolkesagen

Forsvarsministeren har sendt officerer til Afghanistan for at skabe klarhed over situationen for Danmarks tolke

Sider

Mest læste

  1. Flere ministre blev tidligt orienteret om, at det ikke var lovligt at aflive alle mink. Og centrale dele af embedsværket kendte til den manglende hjemmel, da beslutningen blev annonceret. Alligevel gjorde ingen af dem tilsyneladende noget for at bremse ulovlighederne, som de i stedet førte ud i livet
  2. Justitsministeriet burde have lyttet til de alarmklokker, der ringede under minksagen, vurderer eksperter. Ministeriet har et særligt ansvar for, at en regering overholder loven
  3. S støtter en uvildig undersøgelse af hele forløbet i mink-sagen, siger justitsminister ifølge Ekstra Bladet.
  4. »Historisk« og »milepæl«: Regeringen og støttepartierne har indgået aftale om at indføre en ny samtykkebaseret voldtægtslov. Ekspert tvivler på, at det vil føre til flere domme
  5. Ny forskning i drab giver samfundet 1.417 grunde til at handle. Vi kommer med fire bud på, hvad samfundet kan bruge den nye viden til
  6. Antallet af danske indsatte, som straffes med isolation, er eksploderet de seneste år. Men praksis på området lever efter alt at dømme ikke op til den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som er skrevet ind i dansk lovgivning. Det vurderer to eksperter
  7. Regeringen har bebudet en massiv udvidelse af overvågningen i det offentlige rum. Der er dog ingen grund til bekymring. Efter et længere ræsonnement er Nick Hækkerup nemlig nået frem til den konklusion, at mere overvågning fører til mere frihed
  8. Dommerforeningens formand Mikael Sjöberg er »langt hen ad vejen« enig i eksperters kritik af, at forløbet bag nedlukningen af domstolene var på kant med Grundlovens princip om magtens tredeling. Venstre og De Radikale kræver sagen undersøgt