Person

Niels Kærgaard

Tidl. overvismand: Vi må ikke glemme hensynet til lærkesangen

Når politikerne for alvor tager diskussionen om Produktivitetskommissionens forslag til at gøre Danmark mere effektivt, er der fare for, at de stirrer sig blinde på de målelige gevinster og glemmer hensynet til for eksempel miljøet. Det mener tidligere overvismand

Kærgårds misinformationer

Kort sagt: Han modsiger direkte sig selv – og begge hans udsagn er lodret forkerte

Når vismænd misinformerer

Allerede før den første oliekrise benyttede Det Økonomiske Råd en makroøkonomisk model til at forudsige udviklingen. Siden har dens skabere haft stor forudsigelseskraft – også i 00’erne, hvor overophedningen ellers er blevet betegnet som uforudsigelig

Tågehornenes sejr

"Indgrebet på boligområdet har både den rigtige retning og er godt skruet sammen, og boligmarkedet vil ikke bryde sammen af den grund." Overvismand Niels Kærgaard FRA STARTEN er debatten om regeringens indgrebs-pakke blevet afsporet...

Ny visdom

" Forholdet mellem naturen og økonomien skal styrkes i den økonomiske debat." Økonomiminister Marianne Jelved ved udpegelsen af Jørgen Birk Mortensen til ny såkaldt økonomisk vismand...

Politikerne advaret mod for lempelige reformer

På sigt vil samfundets svageste blive ladt i stikken, hvis politikerne kun gennemfører lempelige reformer af velfærdssamfundet.

Regeringens jobambition kan opfyldes ved støttejob

Regeringen sondrer ikke mellem ordinære arbejdspladser og job med løntilskud, når det handler om at skaffe de nødvendige 60.000 arbejdspladser, fastslår beskæftigelsesministeren

’Alt må forsøges – også undervisning på arabisk’

Hver 10. unge indvandrer tager ikke 9. klasses afgangseksamen. I gennemsnit er de ringere stillet fagligt end jævnaldrende danskere. Tænketanken anbefaler en række tiltag, der kan hjælpe. Eksperter og undervisningsminister bakker op. Blot på forskellige punkter...

’Mindre pænhed og mere Lomborg, tak’

Selv om institutet havde bedt om det, var der ikke meget ros til den rapport om økologi og økonomi de i går fremlagde. Et uambitiøst indlæg i en traditionel debat, lød kritikken

Hvad gør gen-mad spiselig for de frelste?

Genmodificeret mad er isoleret set uspiseligt, men kan det indgå på en betryggende måde i kampen mod fattigdom, stiller sagen sig måske anderledes

Sider