Person

Niels Skyum-Nielsen

Artikler
Anmeldelse
2. marts 2019

Historie: Jyske lov gav ikke frihed, men værnede de besiddendes ret

Jyske lov var en stormændenes lov, der beskrev de ejerforhold og politiske strukturer, som magtelitens familiestrukturer i land efter land så deres interesse i at gentage og bekræfte sammen med romerkirken
Anmeldelse
29. juli 2008

Da himlen kom nærmere

Indsigtsfuld fremstilling af kristendommens indførelse i Danmark
Indsigtsfuld fremstilling af kristendommens indførelse i Danmark
24. maj 2007

Den mægtigste klan - slægten Hvide

Hvide-slægten i dansk middelalder med nøglen til magt
22. januar 2000

Korruption, klienter og Kohl

Intermetzo Danske politikere er i det store og hele bedre end deres rygte. På det intellektuelle plan kan påstanden diskuteres, men næppe hvad angår fænomenet korruption. Uden at forfalde til sentimentalitet, kan man nogenlunde roligt slå fast, at det danske system ikke som visse andre politiske systemer mere eller mindre historisk betinget beror på en korruptionskultur...