Person

Niklas Luhmann

Anmeldelse
22. oktober 2016

’… så det ikke kan ses, at man ikke ser, hvad man ikke ser’

’Samfundets samfund’ kan nu læses i sin helhed på dansk. Niklas Luhmanns uundværlige sociologiske hovedværk fra 1997 er en imponerende mursten på næsten 1.000 sider. Der er tale om en begivenhed, en præstation af oversætteren Erik Pedersen og en generøs invitation til selv at tænke over, hvordan det moderne samfund blev til, og hvordan det fungerer 
Baggrund
22. august 2009

Autoritetens professionalisering

Spørgsmålet er ikke, om folkeskolen skal bygge på autoritær pædagogik eller ej, for autoritet kan slet ikke undværes i det ulige forhold mellem lærer og elev. Spørgsmålet er, hvordan autoriteten skal udøves. Svaret er professionalisering - læreren skal generobre den faglige autoritet
Autoritet er et helt igennem fundamentalt aspekt ved det pædagogiske forhold, fordi målet for opdragelse og uddannelse er gennem ydre påvirkning at gøre den, der påvirkes, fri fra ydre påvirkning. Dette projekt forudsætter autoritet - men det forudsætter netop den refleksive form for autoritet, der har sin egen ophævelse for øje, skriver Lars Qvortrup.
Anmeldelse
13. juni 2009

Stadig med Marx efter alle disse år

Gamle elever og nye kolleger hylder Habermas lige inden han på tirsdag bliver 80 år gammel
En tung tænker. Det er et ironisk faktum, at den tænker, som om nogen har fremhævet samtalen som solidaritetens sted, selv skriver på en måde, som får andre til at føle sig dumme og springe fra. Alligevel bliver man som læser betaget af hans stædige blik for alt det, som går galt - og hans lige så stædige blik for, hvordan det kan blive bedre.
Anmeldelse
19. februar 2009

Hvor ved professor Thyssen det fra?

Ole Thyssen har skrevet en bog om nationalstater og deres betydning i det nye verdenssamfund. Bare den dog havde været fem sider kortere
Ole Thyssen har skrevet en bog om nationalstater og deres betydning i det nye verdenssamfund. Bare den dog havde været fem sider kortere
Kommentar
19. december 2008

Kald det kærlighed, kald det ...

Sociologen Niklas Luhmann filosoferede knastørt over begrebet kærlighed. Han kom frem til, at kærlighed fungerer som en usædvanligt risikabel måde at organisere sociale systemer på
6. december 2008

Bonnichsen, ambassadører og andet godtfolk

Når forhenværende embedsmænd skal holde kaje og intimideres, vinder ven/fjende logikken over den skikkelige måde at være uenig på
Klap i! Sagen om justitsministeren og Dansk Folkepartis angreb på Hans Jørgen Bonnichsen er vigtig, fordi den konfronterer politik med demokrati.
16. august 2008

Postmoderne på den faglige måde

Ud med 'hvad synes du selv', ind med kanon. Sådan har regeringens mantra for uddannelsessystemet lydt, lige siden den trådte til i 2001, og sjældent har postmodernismens barn, den subjektive tolkning, været så bandlyst som nu
Retning. Er uddannelsessystemet på vej væk fra postmodernismen? Eller er eksempelvis gymnasiereformen bare mere af det samme, sådan som lektor Steen Nepper Larsen ser det. En uddannelse til effektive borgere i et noget-for-noget-konkurrence-samfund.
15. august 2008

Etisk handel?

Der findes etik, og der findes virksomheder. Men virksomhedsetik? Etik og økonomi er fremmede for hinanden, alligevel er der bånd i mellem dem
Anmeldelse
24. maj 2008

Den store stat er ude af kontrol

En ny bog om velfærdsledelse skrevet af en gruppe samfundsforskere udvikler en praktisk kritik af basale antagelser om magt og ledelse i velfærdsstaten
En ny bog om velfærdsledelse skrevet af en gruppe samfundsforskere udvikler en praktisk kritik af basale antagelser om magt og ledelse i velfærdsstaten
Anmeldelse
26. april 2008

En moderne Machiavelli

Niels Åkerstrøm Andersens bog, Legende magt, er en glimrende indføring i moderne magtstrukturer og magtsprog. Desværre taler den selv magtsprog
Spillets dynamik. I dag skal virksomhedslege ikke længere repræsentere virkeligheden, legen er selv den virkelighed, hvori organisationens dimensioner, socialt, fagligt og strategisk, leges frem, hævder Åkerstrøm Andersen.

Sider

 • Anmeldelse
  24. juni 2003

  Magten, barnet og Luhmann & Foucault

  En antologi om en tysk sociolog og en fransk filosof er både akademisk vedkommende og aktuelt udfordrende
 • 8. december 2005

  Kroppen som kampzone

  Den første bog om Michel Houellebecq på dansk udmærker sig mest ved at være den første bog om den franske forfatter - på dansk
 • 20. april 2007

  Frihedens pris

  Vi har lov til at vælge, hedder det, så længe vi ikke skader andre. Underforstået at vi gerne må skade os selv - skønt den frihed er under angreb. Men har vi personlig frihed til at pålægge samfundet store og varige udgifter?
 • 16. august 2008

  Postmoderne på den faglige måde

  Ud med 'hvad synes du selv', ind med kanon. Sådan har regeringens mantra for uddannelsessystemet lydt, lige siden den trådte til i 2001, og sjældent har postmodernismens barn, den subjektive tolkning, været så bandlyst som nu
  Retning. Er uddannelsessystemet på vej væk fra postmodernismen? Eller er eksempelvis gymnasiereformen bare mere af det samme, sådan som lektor Steen Nepper Larsen ser det. En uddannelse til effektive borgere i et noget-for-noget-konkurrence-samfund.
 • Anmeldelse
  26. april 2008

  En moderne Machiavelli

  Niels Åkerstrøm Andersens bog, Legende magt, er en glimrende indføring i moderne magtstrukturer og magtsprog. Desværre taler den selv magtsprog
  Spillets dynamik. I dag skal virksomhedslege ikke længere repræsentere virkeligheden, legen er selv den virkelighed, hvori organisationens dimensioner, socialt, fagligt og strategisk, leges frem, hævder Åkerstrøm Andersen.
 • 14. juni 1999

  Om det fornuftige ved tillid

  For 31 år siden forsøgte den tyske sociolog Niklas Luhmann at afdække tillidens rationalitet i sin bog 'Vertrauen', der her i foråret er oversat til dansk OVERSAT Fredsaftalen er endelig i hus, og Serbiens præsident Slobodan Milosevic - der i begyndelsen af krigen blev sammenlignet med Hitler og det onde selv, og som fornylig blev anklaget ved krigsforbryderdomstolen i Haag - skal nu vise, at han er den tillid værdig, som fredsaftalen med de vestlige lande yder ham til låns...
 • Anmeldelse
  22. oktober 2016

  ’… så det ikke kan ses, at man ikke ser, hvad man ikke ser’

  ’Samfundets samfund’ kan nu læses i sin helhed på dansk. Niklas Luhmanns uundværlige sociologiske hovedværk fra 1997 er en imponerende mursten på næsten 1.000 sider. Der er tale om en begivenhed, en præstation af oversætteren Erik Pedersen og en generøs invitation til selv at tænke over, hvordan det moderne samfund blev til, og hvordan det fungerer