Person

Niklas Luhmann

9. maj 2003

Spis brød til

Dette er ikke et forsvar for Sovjetunionen, men et spørgsmål om, hvordan historien om at spise småbørn serveres
12. august 2002

Gespenstet lever

Marxismen kombinerede teori og en engageret forholden sig til verden – det er op til enhver ny generation at videreudvikle teorien og prakssisen
27. marts 2002

Påsken er fuld af paradokser

Religion er ikke sikkerhed, men et potentiale for usikkerhed
9. november 2001

Elever er individer

Krisen i forholdet mellem elever og lærere er åbenbart så alvorlig at det er magtpåliggende at få placeret et ansvar. Men at skyde ansvaret rundt løser ikke reelle og oplevede problemer
29. oktober 2001

Det magiske øjeblik

Copenhagen Jazzhouse sætter trumf på sit jubilæum med en luksuriøs antologi, en vidtløftig fejring af jazzens improvisatoriske væsen
28. august 2001

Det statsløse demokrati

Globaliseringen truer ikke demokratiet, men kræver, at vi gentænker forbindelsen mellem borger og politisk myndighed
1. april 2000

LÆSERDEBAT

Kønsfascisme? 28. MARTS - Hvad med nogen argumentation? Kønsfascisme og censur er alt, hvad Karin Röh's indlæg den 28. marts munder ud i efter et par forsøg på objektivitet...
23. marts 2000

Langt ned i samfundet

Niklas Luhmanns uomgængelige klassiker, 'Sociale Systemer', foreligger nu på dansk. Man kan ikke læse bogen, uden at måtte opgive noget man før har været meget sikker på Fagbog Alle er tilsyneladende enige om, at vi her har at gøre med en meget svær bog...
27. december 1999

'Vi oversætter bare støjen'

PR-bureauerne er medvirkende til at få et komplekst samfund til at hænge sammen. Stadigt færre mennesker forstår hinandens kryptiske kodesprog, mener direktøren for Advice A/S Jesper Højbjerg Overbevisning A/S PR-branchen er mere og andet end skumle tricks og feje tacklinger...
13. august 1999

Uroe i markerne

Miljøaktivisters kamp mod gen-splejsede roer er et eksempel på risikosamfundets stigende selvkritik Senmodernitet Mens agurkerne sommeren over har stortrivedes i avisernes spalter, ikke mindst i Information, har rækkevis af roer måttet lade livet rundt omkring i det danske land på mere eller mindre begrundede anklager fra miljøaktivister om deres gensplejsede natur...

Sider

 • Anmeldelse
  24. juni 2003

  Magten, barnet og Luhmann & Foucault

  En antologi om en tysk sociolog og en fransk filosof er både akademisk vedkommende og aktuelt udfordrende
 • Anmeldelse
  22. oktober 2016

  ’… så det ikke kan ses, at man ikke ser, hvad man ikke ser’

  ’Samfundets samfund’ kan nu læses i sin helhed på dansk. Niklas Luhmanns uundværlige sociologiske hovedværk fra 1997 er en imponerende mursten på næsten 1.000 sider. Der er tale om en begivenhed, en præstation af oversætteren Erik Pedersen og en generøs invitation til selv at tænke over, hvordan det moderne samfund blev til, og hvordan det fungerer 
 • 26. august 2004

  Det vidende samfund

  Hvem byggede Børsen? Hvad er kvadratroden af ni? Hvor ligger Nakskov? Hvornår blev H. C. Andersen født? Statsministeren kalder det paratviden. Uden dette grundlag er der ikke meget at stille op. Den, som ikke ved noget, kan, som allerede Platon sagde, måske være vældig god til at snakke med. Men han ved ikke, hvad han taler om
 • 27. november 1998

  Samfundets kunst

  Taget på sine egne præmisser fremstiller Ole Thyssen et konsekvent kunstsyn. Men nedvurderingen af formen og det uudsigelige afstedkommer en pæn portion skepsis kunst Ole Thyssens nye bog om kunst gør op med en hel række tidligere teorier om kunst og kunstretninger, men selv er den ikke en guide til kunst, for dens ærinde er kunstens særlige logik i forhold til alt andet, såsom filosofi, livsanskuelse, etik osv...
 • 14. juni 1999

  Om det fornuftige ved tillid

  For 31 år siden forsøgte den tyske sociolog Niklas Luhmann at afdække tillidens rationalitet i sin bog 'Vertrauen', der her i foråret er oversat til dansk OVERSAT Fredsaftalen er endelig i hus, og Serbiens præsident Slobodan Milosevic - der i begyndelsen af krigen blev sammenlignet med Hitler og det onde selv, og som fornylig blev anklaget ved krigsforbryderdomstolen i Haag - skal nu vise, at han er den tillid værdig, som fredsaftalen med de vestlige lande yder ham til låns...
 • 16. august 2008

  Postmoderne på den faglige måde

  Ud med 'hvad synes du selv', ind med kanon. Sådan har regeringens mantra for uddannelsessystemet lydt, lige siden den trådte til i 2001, og sjældent har postmodernismens barn, den subjektive tolkning, været så bandlyst som nu
  Retning. Er uddannelsessystemet på vej væk fra postmodernismen? Eller er eksempelvis gymnasiereformen bare mere af det samme, sådan som lektor Steen Nepper Larsen ser det. En uddannelse til effektive borgere i et noget-for-noget-konkurrence-samfund.
 • 8. december 2005

  Kroppen som kampzone

  Den første bog om Michel Houellebecq på dansk udmærker sig mest ved at være den første bog om den franske forfatter - på dansk