Person

Ole Feldbæk

Dansk er dejligt og pinligt

Og er det en truet mundart og kultur? Ny bog forsøger at kaste lys over spørgsmålet: Hvad er så danskhed?

Napoleon - helt aktuelt

Formanden for Den danske Napoleonsforening langede i en kronik forleden verbal-krigerisk ud efter den formidling af historie, som en udstilling på Det kgl. Bibliotek er udtryk for. Helt forfejlet, svarer manden bag udstillingen. Den handler ikke om personen, men om et magtspil

KALENDER

Mandag d. 12. juni kl. 13.00: Syddansk Universitet, institut for Biokemi og Molekylær Biologi, seminarrummet v/indg. O: Ph.D.-forsvar, 'Approaches to systems biology'. I forbindelse med sit ph...

Ved jorden at blive...

Omfattende analyse af danske nationale symboler

Et lidet fattigt land

Dansk udenrigspolitisk historie – det 19. århundredes krise

Danmarks reduktion

Et vellykket andet bind af dansk udenrigspolitisk historie 1648-1814 omhandler det måske mest oprivende langstræk i danmarkshistorien, hvor riget efterhånden reduceres

De ydre linjer

Første lovende bind af dansk udenrigspolitisk historie – forankret i politikkens skiftende nationale forudsætninger

Enevældens nr. 1A

Voluminøs og kompetent biografi om den berømte danske statsmand A.P. Bernstorffs liv og virke

Som tabte på Kongedybet

Intermetzo Næppe mange andre nationer end den danske har en så udpræget evne til nationalt selvbedrag. Især hvad angår forestillingen om, at danskerne ikke på nogen måde – og som omgivende og fjernere folkeslag – lider under selvbedragets forbandelse, men derimod ejer et eget ærligt og sundt forhold til fortiden...

Fra oven og ned

Fem et halvt kilo og længe savnet - dansk forvaltnings-historie for viderekommende Historie Et lands forvaltning afpasses selvsagt efter aktuelle behov defineret af ledende politiske aktører, der så vidt muligt søger at anbringe sig solidt i magtudøvelsens centrum eller centre...

Sider

Mest læste

  1. SPROGET En nationalsang er en slags fælles visitkort, som fortæller om landets selvforståelse, egenart, natur, historie - og ofte også sprog. En fædrelandssang har normalt de samme ingredienser...