Person

Ole Krarup

Grundlovsdebat

En ny grundlov og EU-traktat var sammen med Irakkrigen og rockerloven hovedtemaer ved gårsdagens grundlovsmøder. Strider den kommende EU-traktat mod Grundloven, så den skal ændres, før traktaten sendes til folkeafstemning? Det spørgsmål skilte vandene i flere taler: Anders Fogh *»Den nye forfatningstraktat kolliderer ikke på nogen måde med den danske grundlov...

En træls dag for Hizb ut-Tahrir

Østre Landsret stadfæster fængselsdom for racisme

Ville Havel lyve?

Det er 13 år siden muren faldt, Ole Krarup

Dång, dång, dång

Intermetzo Et øjeblik troede den feststemte husstand, at dronningen ville snuppe alle 12 på Rådhusklokken. Men hun holdt sig – som i eventyret – til trefoldet på den onomatopoietiske skala og læste nok så nydeligt sin nytårstale færdig direkte til kamera...

Kalender

*NGO-Forum, Holmen, København, lørdag: 10-12.45 Arkitektskolen: Gensplejsning og ansvarlighed. 10-12.45: Workshop om EU’s fælles landbrugspolitik. 11-12: J’accuse! EU’s indflydelse i u-landene...

Dømt for opfordring til drab på jøder

Jurister vurderer, at dommen ikke kan legitimere et forbud mod foreningen

LÆSERDEBAT

Gad vide hvad Marx havde sagt 5. MAR – Modstanden smuldrer, skriver Ole Krarup (den 4.marts). Albrechtsen vil bruge EU til noget, og skeptikeren Bonde er blevet EU-realist. De er frafaldne, fordi de ikke forstår, at det er føderalismens principper, der er ondets rod...

Modstandernes strategi er klar

De to folkelige bevægelser skal ikke bruge kræfter på at mistænkeliggøre hinanden

LÆSERDEBAT

Licensfinansierede bryster Licensfinansierede silikonebryster trækkes der for tiden lod om i Go’ aften Danmark. En rimelig opfølgning på seersuccesen må være lodtrækning om penisforlængelse til mænd, der heller ikke føler, at de kan leve op til de kropsidealer, vi konstant påtvinges af medierne og nu i ekstrem grad på TV2...

LÆSERDEBAT

Eurocentrisk fordummelse 16. JAN. – I debatten om modersmålsundervisning fremhæves det, at denne fremmer indlæringen af det danske sprog. Kravet om at afskaffe modersmålsundervisning er imidlertid også et krav om, at bestemte sprog-kompetencer blandt børn (og dermed på sigt voksne) i Danmark skal afvikles...

Sider

Mest læste

  1. Som redaktør på Information 1987-1989 blev Lars Hedegaard voldsomt upopulær blandt avisens læsere og ansatte, da han i sin tid støttede journalisten Lars Villemoes' dækning af Blekingegade-sagen. For Hedegaard selv blev sagen lidt af et vendepunkt
  2. Det vigtigste for USA var at sikre, at Sovjetunionen ville gå ind i krigen mod Japan JALTA & EU Europa er og kan aldrig være andet end en proces, aldrig et færdigt produkt. Behandlingen af Tyrkiet, der har været associeret det Europæiske Fællesskab siden 1963, viser med al tydelighed, at diskussioner ikke er en garanti for optagelse...
  3. Incest, mobning, sex med meget unge piger. Hvis der står roman eller scener på bogens forside, er der vide rammer for den digteriske frihed. Alligevel er en forfatter blevet fyret, og en anden anklages nu for at lyve
  4. Uden Ole Krarups format og evner var Folkebevægelsen mod EU næppe blevet repræsenteret i Europa-Parlamentet. JuniBevægelsens Jens Peter Bonde skriver nekrolog om sin gamle ven og medparlamentariker, der døde lørdag
  5. Udarbejdelsen af et nyt EU-charter om borgernes rettigheder hæmmes af modsætninger, der mest af alt har karakter af en EU-forfatningskamp - Spil af muligheder, siger Det Danske Center for Menneskerettigheder Det er en regulær europæisk forfatningskamp, der nu i mere end et år har hæmmet arbejdet med et nyt charter om EU-borgernes basale rettigheder...
  6. FOR EN mere end umiddelbar betragtning forekommer Østre Landsrets optræden i grundlovssagen mod statsminister Nyrup Rasmussen ejendommelig. Statsministeren er som bekendt stævnet af bekymrede borgere for - i påstået strid med Grundloven at have underskrevet Maastricht-traktaten og dermed i et ikke nærmere bestemt omfang afgivet dansk suverænitet til EU-samarbejdet...
  7. Jeg finder på baggrund af en del indlæg om Amsterdam-traktaten og miljøet anledning til at sætte et par ting på plads EU & MILJØET EU-modstanderne har af grunde, jeg ikke forstår, valgt miljøpolitikken som platform for deres offensiv her op til folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten...
  8. Jeg tror, sådanne artikler gør verden bedre – fordi det er underholdende og velformuleret læsning, der kan få én til at nikke, glad og opklaret – eller til at spekulere over problemstillingerne...