Person

Ole Krarup

LÆSERDEBAT

I seng med Schengen Først er Schengen-samarbejdet ifølge Ole Krarup fandens værk og skal begraves langt nede i den danske muld. Christian Harlang og hjælpe-jurist Krarup stillede op i Højesteret og fik afslag på, at de kunne lægge sag an mod statsministeren for grundlovsbrud...

Grundlovstaler

*»Socialdemokraterne har siddet så længe på regeringsmagten, at de betragter regeringsapparatet som deres personlige ejendom. De kan ikke længere se, hvor grænsen går mellem stat og parti...

Forsker: Høj arbejdsløshed blandt humanister er en myte

Humanister bliver ikke arbejdsløse, og få har jobs under deres kvalifikationsniveau

’Nice-traktat værre end Forenede Stater’

Selv om den ny Nice-traktat ikke skaber ’mere union’, er nej-bevægelserne helt upåvirkelige i deres modstand mod EU Skønt stort set alle regeringsledere og politiske kommentatorer i Europa betegner Nice-traktaten som et klart tilbageslag for integrationsprocessen, fastholder de danske nej-bevægelser deres uforbeholdne modstand mod det europæiske samarbejde...

Mandag Morgen hele ugen

Endnu en debatbog om tidens kvide. Endnu en harddisk udtømt på papir. Vil det da ingen ende tage? Ny bog Det fyger med debatbøger. Man når næppe at læse den ene, før den næste allerede er forældet...

Systemfejl i grundloven?

Forbehold og folkeafstemninger har kortsluttet dansk EU-politik - altsammen på demokratisk vis! Men vil et flertal af danskerne virkelig ud af EU - eller bare være med uden at være med? Økonomi og politik Da vor nuværende grundlov blev til i 1953, var den så forudseende, at den i § 20 rummede en bestemmelse, der tog højde for, at den dag kunne komme, da Danmark ville ønske at tilslutte sig et system som Det europæiske Kul- og Stålfællesskab oprettet i 1952 eller de senere to europæiske fællesskaber, dvs...

LÆSERDEBAT

Ikke så forskellige 29. OKT. – Wolfgang Scharlipps hjertesuk om os selvtilstrækkelige og uvenlige danskere har allerede givet anledning til flere sure opstød fra småfornærmede landsmænd...

Tvivlens teater

Radio & tv Nå, men så tog jeg mig en marathon-kigger tirsdag aften for at følge den grasserende euro-debat i forløb. Først på DR1, dernæst på TV 2. Der var også en pæn portion selvudlevering...

’Sejren er vor!’

En centrum-venstre-sejr skal bruges til at samle en splittet befolkning Bevægelserne Fem sejrsikre nej-sigere står på stole og skråler »Sejren er vor« med resten af tilhørerne i SF’s valglokale, hvor fotografer ligger i slåskamp om at få de første billeder af de sejrsstolte nej-frontfigurer...

Ja til demokratisk selvværd

Et nej vil åbne en sprække i den storpolitiske dagsorden, mener Ole Krarup fra Folkebevægelsen Nej og hva’ så Ole Krarup, som er en af Folkebevægelsens frontfigurer, karakteriserer kort udfaldet af torsdagens folkeafsteming således: »Et ja lukker en række handlemuligheder, mens et nej fastholder de begrænsede handlemuligheder, vi har...

Sider

Mest læste

  1. Som redaktør på Information 1987-1989 blev Lars Hedegaard voldsomt upopulær blandt avisens læsere og ansatte, da han i sin tid støttede journalisten Lars Villemoes' dækning af Blekingegade-sagen. For Hedegaard selv blev sagen lidt af et vendepunkt
  2. Det vigtigste for USA var at sikre, at Sovjetunionen ville gå ind i krigen mod Japan JALTA & EU Europa er og kan aldrig være andet end en proces, aldrig et færdigt produkt. Behandlingen af Tyrkiet, der har været associeret det Europæiske Fællesskab siden 1963, viser med al tydelighed, at diskussioner ikke er en garanti for optagelse...
  3. Incest, mobning, sex med meget unge piger. Hvis der står roman eller scener på bogens forside, er der vide rammer for den digteriske frihed. Alligevel er en forfatter blevet fyret, og en anden anklages nu for at lyve
  4. Uden Ole Krarups format og evner var Folkebevægelsen mod EU næppe blevet repræsenteret i Europa-Parlamentet. JuniBevægelsens Jens Peter Bonde skriver nekrolog om sin gamle ven og medparlamentariker, der døde lørdag
  5. Udarbejdelsen af et nyt EU-charter om borgernes rettigheder hæmmes af modsætninger, der mest af alt har karakter af en EU-forfatningskamp - Spil af muligheder, siger Det Danske Center for Menneskerettigheder Det er en regulær europæisk forfatningskamp, der nu i mere end et år har hæmmet arbejdet med et nyt charter om EU-borgernes basale rettigheder...
  6. FOR EN mere end umiddelbar betragtning forekommer Østre Landsrets optræden i grundlovssagen mod statsminister Nyrup Rasmussen ejendommelig. Statsministeren er som bekendt stævnet af bekymrede borgere for - i påstået strid med Grundloven at have underskrevet Maastricht-traktaten og dermed i et ikke nærmere bestemt omfang afgivet dansk suverænitet til EU-samarbejdet...
  7. Jeg finder på baggrund af en del indlæg om Amsterdam-traktaten og miljøet anledning til at sætte et par ting på plads EU & MILJØET EU-modstanderne har af grunde, jeg ikke forstår, valgt miljøpolitikken som platform for deres offensiv her op til folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten...
  8. Befolkningerne i Østeuropa anbefaler danskerne at stemme ja AMSTERDAM Ole Krarup og Drude Dahlerup svarer ikke på spørgsmålet om, hvad centrum-venstrepartier i Østeuropa anbefaler at danskerne skal stemme den 28...