Person

Ole Krarup

LÆSERDEBAT

I seng med Schengen Først er Schengen-samarbejdet ifølge Ole Krarup fandens værk og skal begraves langt nede i den danske muld. Christian Harlang og hjælpe-jurist Krarup stillede op i Højesteret og fik afslag på, at de kunne lægge sag an mod statsministeren for grundlovsbrud...

Grundlovstaler

*»Socialdemokraterne har siddet så længe på regeringsmagten, at de betragter regeringsapparatet som deres personlige ejendom. De kan ikke længere se, hvor grænsen går mellem stat og parti...

Forsker: Høj arbejdsløshed blandt humanister er en myte

Humanister bliver ikke arbejdsløse, og få har jobs under deres kvalifikationsniveau

’Nice-traktat værre end Forenede Stater’

Selv om den ny Nice-traktat ikke skaber ’mere union’, er nej-bevægelserne helt upåvirkelige i deres modstand mod EU Skønt stort set alle regeringsledere og politiske kommentatorer i Europa betegner Nice-traktaten som et klart tilbageslag for integrationsprocessen, fastholder de danske nej-bevægelser deres uforbeholdne modstand mod det europæiske samarbejde...

Mandag Morgen hele ugen

Endnu en debatbog om tidens kvide. Endnu en harddisk udtømt på papir. Vil det da ingen ende tage? Ny bog Det fyger med debatbøger. Man når næppe at læse den ene, før den næste allerede er forældet...

Systemfejl i grundloven?

Forbehold og folkeafstemninger har kortsluttet dansk EU-politik - altsammen på demokratisk vis! Men vil et flertal af danskerne virkelig ud af EU - eller bare være med uden at være med? Økonomi og politik Da vor nuværende grundlov blev til i 1953, var den så forudseende, at den i § 20 rummede en bestemmelse, der tog højde for, at den dag kunne komme, da Danmark ville ønske at tilslutte sig et system som Det europæiske Kul- og Stålfællesskab oprettet i 1952 eller de senere to europæiske fællesskaber, dvs...

LÆSERDEBAT

Ikke så forskellige 29. OKT. – Wolfgang Scharlipps hjertesuk om os selvtilstrækkelige og uvenlige danskere har allerede givet anledning til flere sure opstød fra småfornærmede landsmænd...

Tvivlens teater

Radio & tv Nå, men så tog jeg mig en marathon-kigger tirsdag aften for at følge den grasserende euro-debat i forløb. Først på DR1, dernæst på TV 2. Der var også en pæn portion selvudlevering...

’Sejren er vor!’

En centrum-venstre-sejr skal bruges til at samle en splittet befolkning Bevægelserne Fem sejrsikre nej-sigere står på stole og skråler »Sejren er vor« med resten af tilhørerne i SF’s valglokale, hvor fotografer ligger i slåskamp om at få de første billeder af de sejrsstolte nej-frontfigurer...

Ja til demokratisk selvværd

Et nej vil åbne en sprække i den storpolitiske dagsorden, mener Ole Krarup fra Folkebevægelsen Nej og hva’ så Ole Krarup, som er en af Folkebevægelsens frontfigurer, karakteriserer kort udfaldet af torsdagens folkeafsteming således: »Et ja lukker en række handlemuligheder, mens et nej fastholder de begrænsede handlemuligheder, vi har...

Sider

Mest læste

  1. Incest, mobning, sex med meget unge piger. Hvis der står roman eller scener på bogens forside, er der vide rammer for den digteriske frihed. Alligevel er en forfatter blevet fyret, og en anden anklages nu for at lyve
  2. Som redaktør på Information 1987-1989 blev Lars Hedegaard voldsomt upopulær blandt avisens læsere og ansatte, da han i sin tid støttede journalisten Lars Villemoes' dækning af Blekingegade-sagen. For Hedegaard selv blev sagen lidt af et vendepunkt
  3. Uden Ole Krarups format og evner var Folkebevægelsen mod EU næppe blevet repræsenteret i Europa-Parlamentet. JuniBevægelsens Jens Peter Bonde skriver nekrolog om sin gamle ven og medparlamentariker, der døde lørdag
  4. JuniBevægelsen er parat til at alliere sig med det yderste højre for at bevare gruppeprivilegier Et nyt forslag truer de danske EU-modstanderes gruppe i Europa-Parlamentet. Frem-over er der udsigt til, at der skal mindst 16 parlamentarikere fra mindst fire lande til at danne en politisk gruppe...
  5. Det vigtigste for USA var at sikre, at Sovjetunionen ville gå ind i krigen mod Japan JALTA & EU Europa er og kan aldrig være andet end en proces, aldrig et færdigt produkt. Behandlingen af Tyrkiet, der har været associeret det Europæiske Fællesskab siden 1963, viser med al tydelighed, at diskussioner ikke er en garanti for optagelse...
  6. Den musiske marxist Ole Krarup fylder 75 og fortsætter det juridiske opgør med magthavere og EU-elite