Person

Ole Krarup

Læserdebat

Islam er farlig 9. FEB. - Er det virkelig umuligt for Informations højt begavede redaktion og læserskare at se forskellen på fremmedhad og ideologikritik? Jeg advarer imod en såkaldt religion, islam, fordi dens religiøse påstande går diametralt imod kristendommens og derfor forekommer mig dødsensfarlige for menneskeheden - og af den grund bliver jeg stemplet som fremmedhader...

Arm i arm med Haider?

"Ole Krarup og Jörg Haider" - den er bare for langt ude David Rehling Åbent brev Kære David Rehling. Jeg sætter sædvanligvis stor pris din journalistik, der er båret af vid og klarsyn...

Jörg Haider gøres til et hjemligt problem

De 14 statslederes advarsel til Østrig bekræfter, at EU-landenes indbyrdes forhold ikke længere er udenrigspolitik Kommentar Der findes ikke længere nogen forskel på indenrigspolitik og udenrigspolitik...

Den glemte bladtegner

Urmageren Fritz Jürgensen, der var samtidig med H.C. Andersen skildrede med sine tegninger det provinsielle København fra midten af forrige århundrede på en måde, der stadig gør ham aktuel Sørgmuntert Oppe på parnasset, ved et veldækket bord (ikke i dén forstand, for bordet var dækket med bøger), sidder H...

Bonde og Camre slås om fransk højrefløj

Camre trækker formentlig det længste strå i dag og tilslutter sig ny højregruppe i Europa-Parlamentet med gamle Bonde-folk. Bonde danner ny højre-gruppe med det højrøstede franske jægerparti Mogens Camre er i dag klar til at træde ind i en nydannet højregruppe i Europa-Parlamentet med den tidligere franske indenrigsminister Charles Pasqua i spidsen...

Stemmeslugeren fra Storstrøm

Freddy Blak, socialdemokratisk fjerdemand, ryddede stemmeurnerne i Maribo, Nykøbing F og Næstved. I Nakskov fik han næsten 50 procent af stemmerne POPULÆR "Er du gak - så sæt kryds ved Freddy Blak," rådede Politikens 'At tænke sig' den 15...

Danskerne satte kryds ved tvivlen

Valgfremgang for borgerlige EU-modstandere sikrer Dansk Folkepartis Mogens Camre mandat i Europa-Parlamentet. Seks ud af seksten danske mandater er nu EU-skeptikere og modstandere Borgerlig EU-modstand sender efter alt at dømme Dansk Folkepartis Mogens Camre i Europa-Parlamentet og medvirker til, at danske EU-skeptikere og modstandere nu udgør seks ud af de 16 danske mandater...

Ikke nøl

Hvem fremsatte allerede i januar et forslag til mistillidsvotum, så vi kunne blive fri for den Kommission, der i årevis har svindlet? EU Niels Sindal påstår i sit angreb på unionsmodstandens repræsentanter i Europa-Parlamentet, at Folkebevæ-gelsens og JuniBevægelsens fire medlemmer sidder i et hjørne og surmuler...

Krarup-kritik af Bondes strategi

Græsrødder og mediestrateger i kamp mod unionen 10. juni Europa-valget kan paradoksalt nok både sende flere danske EU-modstandere ind i Parlamentet og svække den folkelige EU-modstand...

Der kan være meget langt til Strasbourg

Vi kender Lone Dybkjær, Jens Peter Bonde og Bertel Haarder. Men i alt 205 - mere eller mindre kendte - kandidater har kastet sig ud i kampen om de 16 danske pladser i Europa-Parlamentet...

Sider

Mest læste

  1. Incest, mobning, sex med meget unge piger. Hvis der står roman eller scener på bogens forside, er der vide rammer for den digteriske frihed. Alligevel er en forfatter blevet fyret, og en anden anklages nu for at lyve
  2. Det vigtigste for USA var at sikre, at Sovjetunionen ville gå ind i krigen mod Japan JALTA & EU Europa er og kan aldrig være andet end en proces, aldrig et færdigt produkt. Behandlingen af Tyrkiet, der har været associeret det Europæiske Fællesskab siden 1963, viser med al tydelighed, at diskussioner ikke er en garanti for optagelse...
  3. Mandag den 6. april klokken 12.00 afgør Højesteret, om Poul Nyrup Rasmussen brød Grundloven i forbindelse med Maastricht-traktaten i 1993 GRUNDLOVSSAGEN Bag lukkede døre og med sagsmateriale til op til over ørerne er 11 højesteretsdommere nu i fuld sving med at votere i Grundlovssagen...
  4. Selv om den ny Nice-traktat ikke skaber ’mere union’, er nej-bevægelserne helt upåvirkelige i deres modstand mod EU Skønt stort set alle regeringsledere og politiske kommentatorer i Europa betegner Nice-traktaten som et klart tilbageslag for integrationsprocessen, fastholder de danske nej-bevægelser deres uforbeholdne modstand mod det europæiske samarbejde...
  5. En gruppe danske EU-modstandere og -tilhængere stævner i januar næste år statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) ved Østre Landsret for brud på grundlovens paragraf 20, fordi de mener, at danske myndigheder afgiver så meget suverænitet til EU, at traktaten skal til folkeafstemning
  6. Uden Ole Krarups format og evner var Folkebevægelsen mod EU næppe blevet repræsenteret i Europa-Parlamentet. JuniBevægelsens Jens Peter Bonde skriver nekrolog om sin gamle ven og medparlamentariker, der døde lørdag
  7. Den musiske marxist Ole Krarup fylder 75 og fortsætter det juridiske opgør med magthavere og EU-elite