Person

Ole Thyssen

Rent sofisteri fra Ole Thyssen

Filosoffen Ole Thyssen hævder, at der er kommet flere såkaldt ’professionelle tabere’. Flere debattører har spurgt ham, hvor han ved det fra. Det spørgsmål affejer han som et udtryk for ’talvidenskab’

Hinsides højre og venstre

Det er ikke højreorienteret at gå i rette med velfærdsstatens elefantiasis. Det er tværtimod en af de mest værdige aktiviteter for et venstreorienteret menneske. For begrænser man velfærdsstatens udbredelse af offerrollen, kan det aktive og ansvarlige individ udfolde sig

Kræver krisen et opgør med velfærdsstaten?

Debatten om kontanthjælpsmodtageren Carina har sat gang i en debat om behovet for at yde, før man kan nyde. En debattør kalder det et opgør med velfærdsstaten, mens en anden peger på politikernes manglende viden om kontanthjælpsmodtagere

Fanden har vundet

Ole Thyssen afleverer i kronikken ’det svigtede menneske’ 15. november en bredside mod både samfundets såkaldt svage mennesker, der har gjort svagheden til en styrke ved at opnå velfærdssamfundets goder uden anden indsats end sin egen ynkelighed, og mod det hjælpekorps, som fører deres sag for at åbne samfundets pengepung.

Det svigtede menneske

Der er to karriereveje i Danmark: Gør det godt på arbejdsmarkedet og høst roser for din dygtighed, eller gør det godt i socialsystemet og høst gevinster på din ynkelighed. Stadig flere vælger den sidste vej. Det slider på sammenhængskraften

Er kulturen virkelig for alle?

I årtier har dansk kulturpolitik været båret af et ideal om at skabe oplyste og demokratiske borgere. Men med sit netop offentliggjorte kulturpolitiske manifest synes Carina Christensen at have udstukket en ny kurs. Nu skal kulturpolitikken frem for alt sikre fællesskabet og sammenhængskraften. Spørgsmålet er, hvilket fællesskab der er tale om?

Detbatmøde: Den største udfordring

Hvordan skal vi bremse klimaforandringerne og klare den største udfordring menneskeheden nogensinde har stået overfor? Kom til debatmøde hos Information

'Vi mennesker skal nok klare den'

Hun har tillid til, at det nok skal lykkes menneskeheden at bremse klimaforandringerne. Måske er det hendes praktiske arbejde, der giver Natasha Carstens en optimisme, som kan være svær at spore blandt folk, der beskæftiger sig mere abstrakt og teoretisk med problemerne

Læserbreve

Debat fra dagens avis

Begær kan man ikke tale til rette

Klimasagen kommer ikke til at engagere danskerne, før katastroferne banker på døren. Med mindre spørgsmålet forinden kan drejes væk fra, hvad vi skal give afkald på, til i stedet at handle om begejstring, sex og karriere, mener filosoffen Ole Thyssen

Sider

Mest læste

  1. En antologi om en tysk sociolog og en fransk filosof er både akademisk vedkommende og aktuelt udfordrende
  2. Spiritualismens fokus er individets indre forbedring. Der er ingen krav om politiske reformer, kun diffuse påstande om, at hvis alle bliver bedre, bliver verden et bedre sted. Til gengæld kan den give en beroligende fornemmelse af, at verden hænger sammen, skriver professor Ole Thyssen i ny kronikserie om spiritualitet
  3. I ’En lille bog om viljen’ skriver filosoffen Ole Thyssen om viljen i et eksistensfilosofisk perspektiv. Udvalgte stumper af viljens idéhistorie og skitser til en aktuel og genkendelig filosofi om viljen får mæle. Bogen er velskrevet og tankevækkende, men også lidt for let og selvforvisset
  4. Filosofien er ikke hævet over bevisførelse, men bør være forankret i faktisk viden
  5. Debatten om kontanthjælpsmodtageren Carina har sat gang i en debat om behovet for at yde, før man kan nyde. En debattør kalder det et opgør med velfærdsstaten, mens en anden peger på politikernes manglende viden om kontanthjælpsmodtagere
  6. Filosoffen Ole Thyssen udgiver ny bog om brugskunstens æstetik og anvendelse i moderne kommunikation
  7. Offentligheden har altid forsøgt at karakterisere sociologen Henrik Dahl som en hybrid mellem en videnskabsmand og en stand-up comedian
  8. Jeg er ikke imod, at mennesker får hjælp, og jeg finder ingen fryd ved at sparke til dem, som ligger ned. Derimod stiller jeg et beskedent spørgsmål