Person

Ole Thyssen

29. september 2000

Når sjælen synliggøres

Statens Museum for Kunst åbner i dag en fascinerende udstilling om symbolisme Udstilling Årene l870-1910 omspænder et tidsrum, som er blevet døbt fin de siècle, en periode med ny tvivl og ny viden, kvindesag og la femme fatale, dandyisme, opium og ædle arabesker...
22. april 2000

Den store fortrængning

Debatten om grænser for vækst startede med oliekrisen i 1974. I dag synes den forstummet. Til gengæld giver den ny netværksøkonomi løfter om et voldsomt vækstboom. Går vi mod gyldne og bæredygtige tider eller mod det sammenbrud, miljøeksperter advarede om for 25 år siden Den ny økonomi har ingen hastighedsgrænser...
15. april 2000

Spildtid er umoderne

Et aktivt fritidsliv hænger nøje sammen med et struktureret arbejdsliv, viser ny undersøgelse om danskernes kultur- og fritidsaktiviteter Unge med en lang uddannelse indtager førstepladsen, hvad et aktivt fritidsliv angår...
27. januar 2000

På sporet af Jesus

To bøger med hver sin tilgang til Jesusskikkelsen Historie Det nærmest vrimler med bøger om Jesus for tiden. De fleste af udgivelserne er forsøg på at komme bag om evangeliernes og Paulus' skildringer af Kristus tilbage til den 'historiske' og 'oprindelige' Jesus, sådan som han ville være blevet skildret ud fra vor egen tids krav til en objektiv skildring, om en sådan da ellers gives...
23. august 1999

Vi er nogle værre ligemagere

Det danske velfærdssamfund har ødelagt lysten til at være iværksætter, hedder det i ny rapport Det danske velfærdssamfund er ikke indrettet til at skabe iværksættere. Lige fra børnehaven har den seneste generation af danskere lært, at det ikke er pænt at konkurrere...
Kronik
28. maj 1999

Teknologiens tidsfælde

Forestillingen om teknologiens frisættelse af mennesket er en romantisk illusion. Teknologi giver os ikke mere tid. Den skaber kun nye muligheder, som kræver mere tid Tiden i sig selv er ikke et problem...
19. maj 1999

Sådan slap Erik og Louise ud af tidsfælden

Louise benytter teknologien til at prioritere arbejde og familie. Erik har valgt teknologi og fuldtidsarbejde fra. Begge træffer de valg, der handler om, hvordan de bruger deres tid TID eller penge Giver teknologien os mulighed for at spare tid, eller er vi fanget i en fælde, hvor den teknologiske udvikling, der skulle være tidsbesparende, blot får os til at arbejde og forbruge endnu mere? Spørgsmålet om der findes en tidsfælde bekræftes positivt af statistikkerne...
Kronik
28. april 1999

On line med hammer-hajen

Informations-teknologien vender op og ned på forestillingerne om tid. Den sociale organisering af tiden har antaget nye former. Kampen om tiden indeholder en række myter, der må undersøges For to dage siden svømmede den 10,5 kg store hammerhaj med det pudsige hoved rundt i Den persiske Golf, uvidende om at en kok fra Danmark ville ringe til sin fiskehandler med nærkontakt til den lille stat Oman, for at bestille en frisk og usædvanlig fisk til en festmiddag...
12. januar 1999

Jesus som forbillede

Når skibet synker, er tiden ikke til l'art pour l'art KUNST Det er ikke tidssvarende i en postmodernistisk epoke at tro, at noget budskab er livsvigtigt eller presserende. Alt er lige værdifuldt...
27. november 1998

Samfundets kunst

Taget på sine egne præmisser fremstiller Ole Thyssen et konsekvent kunstsyn. Men nedvurderingen af formen og det uudsigelige afstedkommer en pæn portion skepsis kunst Ole Thyssens nye bog om kunst gør op med en hel række tidligere teorier om kunst og kunstretninger, men selv er den ikke en guide til kunst, for dens ærinde er kunstens særlige logik i forhold til alt andet, såsom filosofi, livsanskuelse, etik osv...

Sider