Person

Ole Thyssen

Man kan ikke brokke sig over en standardrøvtur

Offentligheden har altid forsøgt at karakterisere sociologen Henrik Dahl som en hybrid mellem en videnskabsmand og en stand-up comedian

Frihed, lighed og fjendskab

Der er gået politik, måske endda partipolitik, i diskussionen og kritikken af den nye demokratikanon. Er den domineret af Cepos-tankegange, eller fremhæver den tværtimod det socialdemokratiske velfærdssamfund i et forskønnende lys?

Luhmann og lyrik

Verden ville efter professor Ole Thyssens mening være bedre, hvis alle læste Spinoza. Netop Spinoza har også fået en plads i den nye 35 punkts demokratikanon som Ole Thyssen er en af ophavsmenneskene til. Men før han sover, læser han digte.

Her lades næsten al kamp ude

Et af problemere med den stort opsatte demokratikanon er, at den skildrer udviklingen af det danske demokrati som et harmonisk forløb. Dermed bliver dem, kanonen er tiltænkt, ladt i stikken

Ikke et ord om islam

Men 2500 års europæiske højdepunkter i regeringens nye demokratikanon

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Borgerne anno 2007

Socialdemokraternes nye katalog af velfærdsrettigheder reducerer borgerne til en kaglende kalkunfarm.

Oprør fra...?

DER SIDDER DE SÅ, professor Niels I. Meyer og forfatter Villy Sørensen, de to overlevende af de tre midteroprørere fra 1978. På hver sin side af sofabordet med termokanden og den fælles skuffelse imellem sig...

Den ufuldendte

KLOKKEN ER 14.15, og dette er dømt til at ende galt. Én time og 45 minutter til den mindste skal hentes. Turen gennem myldretidstrafikken tager en halv time, hvis Rådhuspladsen krydses, og der skæres et hjørne gennem parken...

Sider

Mest læste

  1. En antologi om en tysk sociolog og en fransk filosof er både akademisk vedkommende og aktuelt udfordrende
  2. I ’En lille bog om viljen’ skriver filosoffen Ole Thyssen om viljen i et eksistensfilosofisk perspektiv. Udvalgte stumper af viljens idéhistorie og skitser til en aktuel og genkendelig filosofi om viljen får mæle. Bogen er velskrevet og tankevækkende, men også lidt for let og selvforvisset
  3. Spiritualismens fokus er individets indre forbedring. Der er ingen krav om politiske reformer, kun diffuse påstande om, at hvis alle bliver bedre, bliver verden et bedre sted. Til gengæld kan den give en beroligende fornemmelse af, at verden hænger sammen, skriver professor Ole Thyssen i ny kronikserie om spiritualitet
  4. Filosofien er ikke hævet over bevisførelse, men bør være forankret i faktisk viden
  5. Filosoffen Ole Thyssen udgiver ny bog om brugskunstens æstetik og anvendelse i moderne kommunikation
  6. Debatten om kontanthjælpsmodtageren Carina har sat gang i en debat om behovet for at yde, før man kan nyde. En debattør kalder det et opgør med velfærdsstaten, mens en anden peger på politikernes manglende viden om kontanthjælpsmodtagere
  7. Jeg er ikke imod, at mennesker får hjælp, og jeg finder ingen fryd ved at sparke til dem, som ligger ned. Derimod stiller jeg et beskedent spørgsmål
  8. Ole Thyssen forsøger gennem en sociologisk kortlægning af filosofien at finde en universel mening i historien. Ambitiøst, men det forbliver ikke andet end et udkast