Person

Ole Vig Jensen

Tvang som humanisme

AKTUELTS debatredaktør, den tidligere formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Jens Christiansen, forudså allerede for en uge siden, at regeringen "lander på det 'humanistiske ben' i udlændingepolitikken"...

Det svælgende dyb

"I øvrigt mener jeg, man kan stille spørgsmålstegn ved, om det er kompetencen, der er den største trussel mod højskolerne i dag, eller om det ikke snarere er det frie marked, som tvinger højskolerne til at indrette sig på et mere glittet indhold...

Vigs festfyrværkeri

Ole Vig Jensen var ved at boble over af glæde, da den tredie internationale undersøgelse af elevernes færdigheder i matematik og naturvidenskab (TIMSS) blev offentliggjort i tirsdags...

Principiel afholdenhed

SÅFREMT den af mange ventede principielle dom i Tvind-sagen skulle have udløst forventninger om et højere juridisk skoleridt med sagens tre landsdommere i sadlen, må domsudskriften siges at være en skuffelse...

Høj højere Højesteret

SÅ ER DET AFGJORT: Dér ligger magten i landet. Ingen over, ingen ved siden af - Højesteret! Folketinget har selv bedt om at blive rykket ned på andenpladsen. Eller hvad det nu kan blive til, når der også skal være trinplads til al EU's væsen og den transnationale kapital...

Dansk discount

Finanslovsfægterierne er i gang igen, og de offentlige institutioner kæmper en brav kamp for at finansminister Lykketofts frygtede grønthøster, skal køre uden om lige netop deres område...

Fra universitet til skole

SÅ ER DER IGEN problemer med de højere uddannelser. En ny sparerunde på Humanistisk Fakultet i København betyder, at der er lukket for ansættelse af ph.d.-stipendiater indtil den 1...

Dansk lov forsinker internationale grader

De fleste lande i Bologna-processen er gået helt væk fra gamle latinske kandidatgrader og har indført mastergrader efter angelsaksisk forbillede. Men i Danmark holder loven stadig fast i gamle grader og hindringer

Dronning af den radikale fremtid

Hvem er hun egentlig? Den kvindelige muse, som i dag svæver over skåltalerne og madbordene ved de utallige radikale jubilæumsfester over hele landet. Chancen er, at den kvindelige muse, som puster radikal ånd ud over partifæller og vælgere har store, mørke øjne, langt brunt hår og et venligt, men bestemt, væsen...

'Jeg vil ikke gøre mig bedre end andre forældre'

Hvad ville Bertel Haarder gøre, hvis han skulle sætte sine børn i skole i dag?

Sider

Mest læste

  1. Ophavsmand er overrasket *Tidligere undervisningsminister Ole Vig Jensen, der fremsatte og fik vedtaget den omstridte Tvind-særlov, er overrasket over, at Højesterets dom. "Jeg tager dommen til efterretning, men jeg havde jo ikke fremsat det lovforslag, hvis jeg havde været i tvivl om, at det var i strid med grundloven...
  2. Lad bare mændene betale 5. AUG. - I Information den 4. august opfordres til en fornyet abort-debat. Mon ikke grunden til at der foretages så mange aborter, er en misforståelse af udtrykket "fri abort"? Fri abort betyder - eller burde betyde - fri adgang til at få foretaget en abort, så det ikke længere er nødvendigt at gå til kvaksalvere...